สอบดนตรี ABRSM คืออะไร – รายละเอียดการสอบ

ABRSM ย่อมาจาก The Associated Board of the Royal Schools of Music เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของสถาบันดนตรีชั้นนำระดับโลก 4 แห่ง รวมตัวกันเพื่อวางแนวทางการสอบด้านดนตรีให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับ World Class ซึ่งสถาบันดนตรีทั้ง 4 แห่งนี้ได้แก่

• Royal Academy of Music, London
• Royal College of Music, London
• Royal Northern College of Music, Manchester
• Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow

ABRSM ดำเนินการสอบมาแล้วกว่า 130 ปี ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศอังกฤษ และประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในแต่ละปีมีผู้เข้าสอบมากกว่า 630,000 คน จากมากกว่า 93 ประเทศ

ทำไมควรเลือกสอบวัดระดับทางดนตรีกับ ABRSM

จุดเด่นของ ABRSM คือมีการรวบรวมผู้มีความรู้และนักวิชาการด้านดนตรีจำนวนมาก เข้ามาทำงานเพื่อวางมาตรฐานของการสอบได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นมาตรฐาน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

แนวทางการสอบของ ABRSM มีการกำหนดรายละเอียดความรู้ ที่นักเรียนควรต้องรู้ในแต่ละระดับชั้นไว้อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน ช่วยให้การเรียนการสอนจะดำเนินการไปอย่างถูกทิศทาง มีมาตรฐาน

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสอบเกรดดนตรีของ ABRAM คลิ๊กอ่านบทความ แอพช่วยเตรียมสอบเกรดABRSM หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนยังลังเลว่าจะสอบเกรดดนตรีของ Trinity หรือ ABRSM ดี คลิ๊กอ่านบทความ สอบดนตรีของ Trinity หรือ ABRSM ดีกว่ากัน ได้เลยค่ะ

ประโยชน์จากการสอบวัดระดับกับ ABRSM

 1. นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนดนตรี ทำให้ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ
 2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียง ซึ่งนำไปใช้เป็น Portfolio ในการสมัครเข้าเรียนตามสถาบันต่างๆ และยังสามารถใช้ในต่างประเทศได้ด้วย
 3. มีประสบการณ์ในการสอบดนตรี ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง
 4. ได้รับคำแนะนำจากการสอบที่สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการเรียนดนตรีต่อไป

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเล่นเปียโนป๊อบ ครูมีคอร์สสอนเปียโนที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเล่นเปียโนได้ภายใน 10 วัน โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน ในคอร์สนี้จะสอนการเปลี่ยนคอร์ดให้เร็ว การเล่น 2 มือ การเล่นประกอบการร้อง การเล่นคอร์ดให้เข้ากับสไตลฺ์เพลง เรียนจบคอร์สแล้วเพื่อนๆจะสามารถเล่นเพลงได้เป็นพันๆเพลง หากสนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดคอร์สได้ ที่นี่ ค่ะ

รายละเอียดการสอบในระดับต่างๆที่สถาบัน ABRSM กำหนด

ระดับที่เปิดสอบรายละเอียดหมายเหตุ
Prep Testไม่มีการให้ตกหรือผ่าน
นักเรียนจะได้รับ Certificate
และคำวิจารณ์จากกรรมการ
Grade1-8 Practical Examsสอบทักษะ 4 ด้านดังนี้
1. การบรรเลงบทเพลง เพลงละ 30 คะแนน จำนวน 3 เพลง
2. Scales and Arpeggios/Broken Chords • 21 คะแนน
3. Sight-Reading 21 คะแนน
4. Aural Tests  18 คะแนน
* สำหรับการสอบออนไลน์จะสอบเฉพาะเพลง 4 เพลงเท่านั้น
* สายคลาสสิคที่จะสอบเกรด 6 ขึ้นไปต้องสอบผ่านทฤษฏีดนตรีหรือ Practical Musicianship หรือ
Solo Jazz เกรด 5 แล้ว
* สายแจ๊สมีถึงเกรด 5
Grade1-8 Music Theory Examsเกรด1-5  มีคะแนนเต็ม 75 คะแนน
เกรด 6-8 มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

เกรด1-5 เป็นการสอบแบบ Online Exam เท่านั้น
เกรด 6-8 เป็นการสอบแบบ Paper-Based Exam เท่านั้น
Practical Musicianship Examsนักเรียนไม่ต้องเตรียมเพลงล่วงหน้าแต่จะเป็นการให้ปฏิบัติทันทีในเวลาที่กรรมการเริ่มสอบ
มีสอบเกรด 1-8
ควรมีทักษะในด้าน เล่นจากการฟัง, การร้องเพลง, การเขียนโน้ตจากการฟัง, การอ่านโน้ตเร็ว และการด้นสด
Performance-Only Diplomaสอบเฉพาะเพลง สำหรับผู้สอบที่จบเกรด 8 แล้วแต่ยังไม่อยากสอบ Diploma
มีสอบเฉพาะสายคลาสสิคเท่านั้น
Diplomas DipABRSM: เทียบเท่าอนุปริญญาทางด้านดนตรี
LRSM: เทียบเท่าปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านดนตรี
FRSM: เทียบเท่าปริญญาโทด้านดนตรี
มีสอบ 3 ประเภท ได้แก่
1. Music Performance Diploma  
มุ่งเน้นการวัดผลด้านการบรรเลง
2. Music Direction Diploma  
มุ่งเน้นการวัดผลด้านการเป็นผู้ควบคุมวง
3. Instrument/Vocal Teaching Diploma มุ่งเน้นการวัดผลด้านการสอน
Ensembleเป็นการบรรเลงร่วมกับนักดนตรี 2-10 คน
มีการสอบ 3 ระดับ
มีทั้งคลาสสิคและแจ๊ส ซึ่งระดับการสอบจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย

Prep Test

เหมาะสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนเปียโนได้ไม่นาน หรือนักเรียนที่เริ่มสอบครั้งแรก เพราะการสอบ Prep Test นั้นไม่มีการให้คะแนน ไม่มีตก ไม่มีผ่าน หลังจากสอบเสร็จ นักเรียนทุกคนจะได้รับใบ Certificate ซึ่งเต็มไปด้วยคำแนะนำ (Comments) ที่มีประโยชน์จากกรรมการสอบทันที

เครื่องดนตรีที่เปิดสอบ

Piano • Violin • Viola • Cello • Double Bass • Guitar • Descant Recorder • Flute • Oboe • Clarinet • Bassoon • Saxophone • Horn • Trumpet • Cornet • Flugelhorn • Eb Horn • Trombone • Baritone • Euphonium • Singing

Grade1-8 Practical Exams

จะมีการสอบวัดผลทักษะทางด้านดนตรี 4 ด้านคือ

1. การบรรเลงบทเพลง • คะแนนเต็มเพลงละ 30 คะแนน จำนวน 3 เพลง
2. Scales and Arpeggios/Broken Chords • คะแนนเต็ม 21 คะแนน
3Sight-Reading การบรรเลงโดยการอ่านโน้ตอย่างฉับพลัน • คะแนนเต็ม 21 คะแนน
4. Aural Tests การฟัง ร้อง และการเข้าจังหวะ • คะแนนเต็ม 18 คะแนน

การสอบปฏิบัติในระดับ Grade 1-8 มีคะแนนเต็ม 150 คะแนน

ผู้ที่สอบได้ 100 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน (Pass)
ผู้ที่สอบได้ 120 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Merit
ผู้ที่สอบได้ 130 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Distinction

หมายเหตุ

 • ผู้ที่จะสอบปฏิบัติในระดับ Grade 6, 7, 8 จะต้องสอบผ่านทฤษฎีดนตรี หรือ Practical Musicianship หรือ Solo Jazz อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งแต่ Grade 5 ขึ้นไปแล้ว
 • อนุญาตให้สอบข้ามเกรดได้​
 • สำหรับการสอบออนไลน์จะสอบเฉพาะเพลง 4 เพลงเท่านั้น การให้คะแนน: เพลงละ 30 คะแนน และอีก 30 คะแนนมาจาก ภาพรวมของการแสดง (Perform) รวมเป็น 150 คะแน

เครื่องดนตรีที่เปิดสอบ

คลาสสิค
Piano • Harpsichord • Organ • Violin • Viola • Cello • Double Bass • Guitar • Harp • Recorder • Flute • Oboe • Clarinet • Bassoon • Saxophone • Horn • Trumpet • Cornet • Flugelhorn • Eb Horn • Trombone • Bass Trombone • Baritone • Euphonium • Tuba • Percussion • Singing 
แจ๊ส
Jazz Piano • Jazz Flute • Jazz Clarinet • Jazz Saxophone • Jazz Trumpet • Jazz Cornet • Jazz Flugelhorn • Jazz Trombone 

หมายเหตุ การสอบ Jazz จะมีเฉพาะ Grade 1-5 เท่านั้น

Grade1-8 Music Theory Exams (สอบทฤษฏีดนตรี)

รายละเอียดการสอบจะมีตั้งแต่เรื่องพื้นฐานของจังหวะและโน้ต ต่อไปถึงเรื่อง Harmony, Counterpoint, Composition นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ในด้านประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกครบทุกยุค รู้เรื่อง Structure, Form, Style และ Period รวมทั้งเรื่องราวประวัติความเป็นมาและผลงานของนักประพันธ์เพลงที่สำคัญ

สำหรับนักเรียนที่สนใจอ่านเกี่ยวกับประวัติโมสาร์ท สามารถอ่านได้ที่บทความ ผลงานและประวัติของโมสาร์ทแบบละเอียด ใครยังอ่านโน้ตไม่คล่องหรือยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคอร์ดสามารถอ่านบทความ อ่านโน้ตเปียโนง่ายๆ และ สอนหาคอร์ดเปียโน ได้เลยค่ะ

การสอบทฤษฎีดนตรี ในระดับ Grade 1-5 (เป็นการสอบแบบ Online Exam เท่านั้น)
มีคะแนนเต็ม 75 คะแนน

​ผู้ที่สอบได้ 50 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน (Pass)
ผู้ที่สอบได้ 60 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Merit
ผู้ที่สอบได้ 65 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Distinction

การสอบทฤษฎีดนตรี ในระดับ Grade 6-8 (เป็นการสอบแบบ Paper-Based Exam เท่านั้น)
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ผู้ที่สอบได้ 66 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน (Pass)
ผู้ที่สอบได้ 80 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Merit
ผู้ที่สอบได้ 90 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Distinction

หมายเหตุ อนุญาตให้สอบข้ามเกรดได้

Practical Musicianship Exams

เป็นการสอบวัดระดับความรู้ทางดนตรีในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้สอบไม่ต้องเตรียมบรรเลงบทเพลงหรือสิ่งอื่นใดมาล่วงหน้า เพื่อแสดงต่อหน้ากรรมการสอบ ทุกอย่างจะเป็นการให้ปฏิบัติทันทีในเวลาที่กรรมการเริ่มสอบ การสอบจะมีตั้งแต่ Grade 1 ถึง Grade 8

ผู้สอบจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่อง Melody, Harmony, Rhythm และ Form โดยการตอบคำถามเกี่ยวกับดนตรี และโดยการเล่นเครื่องดนตรี หรือการร้องเพลง นักเรียนควรมีการเตรียมความพร้อมในด้าน Playing by ear, Singing, Writing, Reading from notation or through improvisation

เกณฑ์การให้คะแนน

กรรมการสอบจะมองในภาพรวมทั้งหมดของการสอบแล้วให้ออกมาเป็นเกรด (ไม่ได้เป็นคะแนน)

ผู้ที่สอบได้เกรด A  ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Distinction
ผู้ที่สอบได้เกรด B  ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Merit
ผู้ที่สอบได้เกรด C  ถือว่าสอบผ่าน (Pass)
ผู้ที่สอบได้เกรด F  ถือว่าสอบไม่ผ่าน (Fail)

หมายเหตุ อนุญาตให้สอบข้ามเกรดได้

Performance-Only Diploma

เป็นการสอบสำหรับผู้ที่จบ Grade 8 แล้ว แต่ยังไม่ต้องการสอบ DipABRSM เต็มรูปแบบ การสอบนี้จะวัดผลเฉพาะการบรรเลงเท่านั้น ไม่มีการเขียน Programme Note หรือตอบคำถามใดๆ ไม่ต้องสอบ Sight-reading, Aural Tests และ Scales มีการสอบครบทุกเครื่องดนตรี รวมทั้งร้องเพลง ไม่จำกัดอายุ

​เครื่องดนตรีที่เปิดสอบ

คลาสสิค
Piano • Harpsichord • Organ • Violin • Viola • Cello • Double Bass • Guitar • Harp • Recorder • Flute • Oboe • Clarinet • Bassoon • Saxophone • Horn • Trumpet • Cornet • Flugelhorn • Eb Horn • Trombone • Bass Trombone • Baritone • Euphonium • Tuba • Percussion • Singing 

Diplomas

การสอบ Diploma นี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. Music Performance Diploma  สำหรับผู้ที่มุ่งเน้นการวัดผลด้านการบรรเลง
2. Music Direction Diploma  สำหรับผู้ที่มุ่งเน้นการวัดผลด้านการเป็นผู้ควบคุมวง
3. Instrument/Vocal Teaching Diploma  สำหรับผู้ที่มุ่งเน้นการวัดผลด้านการสอนดนตรี หรือร้องเพลง

โดยการสอบของทุกประเภทจะมี 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่

DipABRSM: เทียบเท่าอนุปริญญาทางด้านดนตรี
LRSM: เทียบเท่าปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านดนตรี
FRSM: เทียบเท่าปริญญาโทด้านดนตรี

หมายเหตุ
• ผู้ที่จะสอบ DipABRSM จะต้องผ่านการสอบ Practical Exams Grades 8 แล้ว และสำหรับ Teaching Diploma ต้องผ่าน Music Theory Exam Grade 6 ด้วย
• ไม่อนุญาตให้สอบข้ามเกรด

Ensemble

การสอบจะเป็นการบรรเลงร่วมกับนักดนตรีคนอื่นๆ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 คน บรรเลง Part ละ 1 คน โดยไม่มีผู้ควบคุมวง ทั้งวงที่บรรเลงร่วมกันจะมีผู้สอบได้ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป บรรเลงเพลงทั้งหมด 2 เพลง ซึ่งมีสไตลเพลงและจังหวะที่แตกต่างกัน ตามคำแนะนำใน Syllabus หรือสามารถเลือกเพลงจากภายนอก Syllabus มาบรรเลงได้ แต่ต้องอยู่ในแนวทางและความยากง่ายตลอดจนเวลาของการบรรเลงใกล้เคียงกับใน Syllabus และต้องส่งโน้ตเพลงให้ ABRSM พิจารณา 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการสมัครสอบ และวันสอบต้องนำโน้ตเพลงฉบับจริงให้กรรมการใช้ประกอบขณะทำการสอบ 1 ชุด

การสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้


Primary • สำหรับผู้บรรเลงที่มีความสามารถอยู่ในระดับเกรด 4-5
Intermediate • สำหรับผู้บรรเลงที่มีความสามารถอยู่ในระดับเกรด 6-7
Advanced • สำหรับผู้บรรเลงที่มีความสามารถอยู่ในระดับเกรด 8

Jazz Ensembles

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดนตรี Jazz ทาง ABRSM ก็มีการสอบ Jazz Ensemble ไว้รองรับ การสอบจะเป็นการบรรเลงร่วมกับนักดนตรีคนอื่นๆ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือจะเป็นนักร้องกับนักดนตรีก็ได้ บรรเลงเพลงตั้งแต่ 2 เพลงขึ้นไป แล้วแต่ระดับชั้นที่สอบ สามารถเลือกเพลงที่จะบรรเลงเองได้ตามแนวทางใน Syllabus

การสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

Initial • สำหรับผู้บรรเลงที่มีความสามารถอยู่ในระดับเกรด 3-4
Intermediate • สำหรับผู้บรรเลงที่มีความสามารถอยู่ในระดับเกรด 5-6
​Advanced • สำหรับผู้บรรเลงที่มีความสามารถอยู่ในระดับเกรด 7-8

ค่าสอบเกรดของ ABRSM

Digital Exams 2022 (สอบออนไลน์) Performance Grades และ ARSM

ระดับการสอบราคา (USD)ราคา (บาท)
เทียบ 1 USD=34.45 บาท
เกรด11264340.95
เกรด21615546.77
เกรด31675753.48
เกรด41966752.59
เกรด52006890.40
เกรด62327992.86
เกรด72629026.42
เกรด830410473.41
ARSM42714711

ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับค่าเงิน USD และค่าสอบอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

การสอบแบบออนไลน์

เป็นการสอบระดับ Initial, เกรด 1-8 และ ARSM
(ไม่มี Prep Test, Jazz และ Diploma

เป็นการสอบแบบอัดคลิปส่ง โดยสอบเฉพาะส่วนของการบรรเลงจำนวน 4 เพลง

 • 3 เพลงแรก เลือกจาก List A, B, C เหมือนเดิม
 • เพลงที่ 4 เลือกใน List A, B, C (เกรดเดียวกัน) หรือเพลงนอก List ที่มีความ
  ยากเท่ากัน
 • การให้คะแนน: เพลงละ 30 คะแนน และ อีก 30 คะแนนมาจาก ภาพรวมของ
  การแสดง (Perform) รวมเป็น 150 คะแนน
 • คะแนนการแสดง ดูจาก การสื่อสารของบทเพลง การตีความบทเพลงและการนำเสนอบทเพลง
 • การถ่ายคลิปต้องถ่ายต่อเนื่องทั้ง 4 เพลง โดยไม่มีการหยุดหรือตัดต่อ
 • ไม่จำกัดสถานที่ในการถ่ายคลิป สามารถถ่ายคลิปได้จากที่บ้าน, สตูดิโอ,
  โรงเรียน และอื่นๆ

สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ การลงทะเบียน และดาวน์โหลดคู่มือการสมัครสอบได้ที่ คู่มือการสมัครสอบ ABRSM

สถานที่สอบ ABRSM

การสอบเกรดของ ABRSM นั้นมีหลายแห่งในประเทศไทยแต่ตัวแทนสอบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ สถาบันดนตรีจุไรรัตน์ เพื่อนๆสามารถสมัครสอบและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การสอบเกรด ABRSM

หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับการสอบ ABRSM กันไปพอสมควร คราวหน้าครูจะมาเขียนเกี่ยวกับการสอบ Trinity บ้าง เราจะได้มาเทียบดูว่าสถาบันสอบแห่งไหนเหมาะกับสไตล์การเรียนของเรา พบกันใหม่กับบทความหน้าค่ะ