เกี่ยวกับ The Music Thailand

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยครูลีลา ศักดิ์เจริญ ครูจบการศึกษาระดับปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการแสดงเปียโนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครูเริ่มเรียนเปียโนอายุ 4 ปี และได้สอบผ่าน Trinity ระดับ Performance Certificate ครูได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนเกียรตินิยมขณะที่เข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีก็ได้ทำงานเป็นครูสอนเปียโนที่โรงเรียนดนตรี Yamaha และ KPNหลังจบการศึกษาครูทำงานเป็นอาจารย์ประจำวิชาเปียโนของมหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง Coordinator of Keyboard Skills และในขณะเดียวกันก็เปิดโรงเรียนสอนดนตรี คีตลีลา ครูมีประสบการณ์สอนทั้งหมด 20 ปี ส่งนักเรียนสอบเกรดของสถาบัน Trinity และ Royal หลังจากนั้นครูได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ปีถัดมาได้ย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทยและเปิดโรงเรียน New York Music ปัจจุบันได้ขายกิจการต่อให้นักเรียนเนื่องจากครูได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ครูอยากที่จะแบ่งปันความรู้ที่ครูได้สั่งสมมาตลอดชีวิตของครูเพื่อให้ผู้ที่สนใจดนตรีได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ครูอยากให้เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักดนตรีและบุคคลทั่วไป ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุนค่ะ หากเว็บไซต์นี้มีข้อผิดพลาดประการใด ครูยินดีน้อมรับและปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ