USA International Music Competition, Thailand

usa

international

music

competition

การแข่งขันดนตรีสากลทุกประเภทและขับร้อง

ทุกระดับ ทุกสไตล์! (ออนไลน์)

Season 1

(รอบ winter)

หมดเขตรับสมัครวันที่

31 มกราคม 2024

รางวัล

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน

Grand Prize

 • ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนมากที่สุดใน ทุกรอบการแข่งขันตลอดปี (4 season) ประกาศผลวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี
  มีผู้ชนะเพียง 1 คนเท่านั้น !
 • ผุ้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล Grand Prize Special Trophy และเงินรางวัล 20,000 บาท
 • อาจารย์ผู้สอนจะได้รับรางวัล Trophy และประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ “ครูยอดเยี่ยม” และเงินรางวัล 10,000 บาท
 • โรงเรียนที่ส่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ Trophy “โรงเรียนดนตรียอดเยี่ยม”

รางวัลที่ 1

 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดของการแข่งขันแต่ละประเภททั้งป๊อบและคลาสสิค(ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 90 คะแนนขึ้นไป)
 • ผุ้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล Trophy และใบประกาศนีย์บัตรฉบับจริง
 • อาจารย์ผู้สอนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ “ครูยอดเยี่ยม”
 • โรงเรียนที่ส่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ “โรงเรียนดนตรียอดเยี่ยม”

รางวัลที่ 2

 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนระหว่าง 85-89 คะแนน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 • อาจารย์ผู้สอนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

รางวัลที่ 3

 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนระหว่าง 71-84 คะแนน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์
 • อาจารย์ผู้สอนจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

รางวัลชมเชย

 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนต่ำกว่า 70 คะแนน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

การแข่งขันดนตรี

ดีอย่างไร?

การแข่งขันตรีช่วยเพิ่มทักษะในการเล่นดนตรีให้กับนักเรียนอย่างมาก นักเรียนจะต้องฝึกซ้อมและเรียนรู้เพื่อที่จะแสดงทักษะด้านดนตรีของพวกเขาในระดับที่ดีที่สุด เกิดการรับรู้และเข้าใจดนตรีได้ลึกซึ้งขึ้นทั้งด้าน ประวัติศาสตร์ดนตรี ทฤษฎีดนตรีและการปฎิบัติ นักเรียนที่เตรียมตัวที่จะแข่งขันดนตรีนั้นมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น ฝึกซ้อมมากขึ้น สามารถพัฒนาทักษะในการเล่นดนตรีได้อย่างก้าวกระโดด มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ มีเป้าหมายและเกิดความมุ่งมั่น ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้จนตลอดชีวิต นอกจากนี้ใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขันยังเป็นใบรับรองความสามารถพิเศษของนักเรียน ทำให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดีๆได้มากขึ้น

การแข่งขันกับ USA International Music Competition สามารถใช้เป็นเป้าหมายของครูในการฝึกฝนนักเรียน ครูหลายๆท่านบอกกับเราว่า การที่มีองค์กรที่ 3 ที่ช่วยกำหนดเป้าหมาย กำหนดเวลาที่แน่นอน ช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกซ้อมเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายได้ และที่สำคัญที่สุดคือ ครูผู้สอนและนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการเล่นดนตรีไปอีกขั้น

ประเภทการแข่งขัน

เลือกสมัครระหว่างคลาสสิคและป๊อบ จากนั้นเลือกประเภทอายุของผู้เข้าแข่งขัน

คลาสสิค / ป๊อบอายุ เพลงที่ใช้แข่งขัน
Junior5-8เพลงใดก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่าที่อยู่ระหว่าง 1-3 นาที
Youth9-13เพลงใดก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่าที่อยู่ระหว่าง 3-5 นาที
Young Artist14-18เพลงใดก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่าที่อยู่ระหว่าง 3-6 นาที
Professional19+เพลงใดก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่าที่อยู่ระหว่าง 4-8 นาที

ควรเลือกแข่งดนตรีประเภทป๊อบหรือคลาสสิค?

ผู้เข้าแข่งขันหรือครูผู้สอนใช้วิจารณาญาณในการเลือก โดยดูจาก “เสียง” ของบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ถ้าเป็นลักษณะแบบดนตรีคลาสสิค กรุณาสมัครแข่งขันประเภท “คลาสสคิค” ถ้าผู้เข้าแข่งขันเล่นเพลงสไตล์ ป๊อบ ร็อคหรือแจ๊ส กรุณาสมัครแข่งขันประเภท “ป๊อบ”

ทำอย่างไรหากเลือกประเภทการสมัครผิด?

หากผู้เข้าแข่งขันสมัครผิดประเภท ทางเราจะย้ายผู้เข้าแข่งขันไปในประเภทที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ

กติกาการแข่งขัน

 • ค่าสมัครในการแข่งขันทุกประเภทราคา 2,000 บาท
 • เครื่องดนตรีที่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน:
  • Piano/Keyboard
  • Voice
  • Guitar
  • Ukulele
  • Violin
  • Viola
  • Cello
  • Bass
  • Woodwinds
  • Brass
  • Percussion
 • ขณะนี้เรายังไม่มีการเปิดรับดนตรีไทย
 • เปิดรับสมัครแนวดนตรีทุกประเภท
 • เปิดรับสมัครความสามารถในการเล่นทุกระดับ
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ 5 ปีขึ้นไปในวันที่ส่งใบสมัคร
 • กรุณาเล่นส่งวีดีโอให้ตรงกับระยะเวลาของแต่ละประเภทการแข่งขัน นับเวลาจากเวลาที่ผู้เข้าแข่งขันเริ่มเล่น รวมระยะเวลาที่พักระหว่างเพลงด้วย
 • กรุณาส่งใบสมัครก่อนวันปิดการสมัคร
 • ไฟล์วิดีโอจะต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 720p และมีภาพและเสียงคุณภาพดี การบันทึกวิดีโอต้องตั้งกล้องนิ่ง ห้ามบันทึกโดยถือกล้องไว้ในมือ ในวิดีโอต้องเห็นลำตัว หน้า มือทั้งสองข้าง และเท้าของผู้แสดงโดยตลอด ไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขใดๆในวีดีโอ
 • กล่าวแนะนำตัวเองและบทเพลงก่อนแสดง
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครแข่งประเภท “คลาสสิค” “ป๊อบ” หรือทั้งสองประเภท
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครได้มากกว่า 1 เครื่องดนตรี

กรรมการตัดสิน

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะถูกตัดสินโดยคณะนักดนตรีมืออาชีพระดับนานาชาติ

กรรมการของเรามีวุฒิการศึกษาขั้นสูงในสาขาการประพันธ์ดนตรีและทฤษฎี (Music Composition and Theory) การแสดงเปียโน (Piano Performance) ชาติพันธุ์วิทยา (Ethnomusicology) การแสดงไวโอลิน (Violin Performance) และการศึกษาด้านดนตรี (Music Education) เป้าหมายของเราคือการจัดให้มีการประเมินที่ยุติธรรมและเป็นแรงผลักดันให้กับผู้เข้าแข่งขันในการพัฒนาฝีมือต่อไปในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

ค่าสมัครราคาเท่าไหร่?

การสมัครการแข่งขันทุกประเภทราคา 1,500 บาทต่อ 1 ใบสมัคร

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับรางวัลและใบประกาศนียบัตรหรือไม่?

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงหัวข้อ “รางวัล”)

ทำอย่างไรหากนักเรียนไม่สามารถจ่ายค่าสมัครได้?

เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนควรได้รับประสบการณ์การแข่งขันที่มีคุณภาพ The Music Thailand ให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีพรสวรรค์แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หากต้องการเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาจารย์ต้องส่งอีเมลไปที่ [email protected] เพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียม จัดรูปแบบอีเมลดังนี้:

Subject: USA International Music Competition Fee Waiver Request

Message: ให้แน่ใจว่าใส่ชื่ออาจารย์และชื่อนักเรียน