เรียนเปียโนเดี่ยวหรือเรียนเป็นกลุ่มดีกว่ากัน

การเรียนเปียโนนั้นมีทั้งการเรียนกับครูตัวต่อตัวและเรียนเป็นกลุ่มพร้อมกับเพื่อนๆ การเรียนแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเรามากที่สุดและเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด วันนี้ครูมีคำตอบค่ะ

นักเรียนอายุ 3 -4 ปี เรียนกลุ่มจะดีว่าเพราะจะทำให้เด็กๆรู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียน และได้ฝึกกิจกรรมอื่นๆเช่นร้องเพลง เต้นประกอบจังหวะกับเพื่อนๆ หลังจากนั้นอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป การเรียนเปียโนเดี่ยวจะทำให้พัฒนาทักษะการเล่นได้เร็วกว่า สำหรับผู้ใหญ่ก็เหมาะกับการเรียนเดี่ยวเช่นเดียวกัน

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรียนเปียโนไม่ว่าจะเป็นแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ครูเขียนบทความเกี่ยวกับค่าเรียนเปียโนในปัจจุบันของทั้งสองแบบเอาไว้ สนใจสามารถคลิกอ่านได้ที่ ค่าเรียนเปียโนราคาเท่าไหร่

การเรียนเปียโนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

เรียนเปียโนเดี่ยวกับครูตัวต่อตัว

การเรียนเปียโนกับครูตัวต่อตัวจะเหมาะกับเด็กที่อายุ 5 ปีขึ้นไป คือเด็กที่สามารถพูดรู้เรื่องแล้ว และไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อสร้างความสนุกสนาน นอกจากนี้ก็เหมาะกับผู้ใหญ่ที่เริ่มเรียนเปียโนเช่นกัน

ข้อดีของการเรียนเปียโนเดี่ยว

 • การเรียนเปียโนเดี่ยวจะทำให้เราพัฒนาทักษะการเล่นได้เร็วกว่าการเรียนเปียโนแบบกลุ่มมาก เนื่องจากครูจะนั่งอยู่กับเราตลอดทั้งชั่วโมง ครูสามารถแก้ไขเวลาที่เราซ้อมผิดได้ทันที ครูจะมีเวลาในการฝึกเทคนิคกับเราแบบเต็มๆ
 • การเรียนจะเป็นไปตามจังหวะการเรียนของเรา ถ้าหากเราไปเร็วครูก็สามารถให้ความรู้ในเรื่องถัดไปได้ทันที หรือถ้าหากเราไปช้าครูก็จะรอและสอนจนกว่าเราจะเล่นได้ ไม่เหมือนกับการเรียนเปียโนกลุ่มซึ่งหากนักเรียนส่วนใหญ่ในกลุ่มเล่นได้แล้ว ครูก็จะสอนเรื่องต่อไปทันที

ข้อเสียของการเรียนเปียโนเดี่ยว

 • การเรียนเปียโนเดี่ยวจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการเรียนเปียโนแบบกลุ่มค่อนข้างมาก ดังนั้นนักเรียนที่มีงบประมาณในการเรียนเปียโนที่จำกัดก็อาจจะต้องเลือกแบบเรียนกลุ่มแทนค่ะ
 • การเรียนเดี่ยวเราจะไม่เห็นว่าเพื่อนคนอื่นเล่นได้ถึงไหนแล้ว ดังนั้นเราก็จะเรียนไปเรื่อยๆโดยไม่มีแรงกดดันจากเพื่อนๆในคลาส หรือไม่มีแรงบันดาลใจในการซ้อมมากเท่ากับเรียนแบบกลุ่มค่ะ

เรียนเปียโนเดี่ยวเหมาะกับใคร

 • นักเรียนที่อายุตั้งแต่ 3-4 ปี
 • นักเรียนทั่วไปที่ต้องการเรียนเปียโน
 • นักเรียนที่ต้องการสอบวัดระดับความสามารถทางด้านเปียโน
 • นักเรียนที่ต้องการเข้าแข่งขันเปียโน
 • นักเรียนที่ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • ผู้ใหญ่ที่ต้องการเริ่มเรียนเปียโน

เรียนเปียโนแบบกลุ่มหรือการเรียนหลายๆคนใน 1 ชม.

เรียนเปียโนกลุ่ม (แบบมีนักเรียนหลายคนในห้องเดียวกัน)

การเรียนการสอนเปียโนแบบกลุ่มนั้น ครูจะต้องดำเนินการสอนโดยมีแบบแผนการเรียนที่แน่นอน ซึ่งการเรียนแบบนี้หากนักเรียนคนไหนตามไม่ทันอาจจะต้องไปเรียนเพิ่มเติมภายหลัง เพราะถ้านักเรียนส่วนใหญ่ในห้องสามารถเล่นได้แล้วครูสอนเปียโนส่วนใหญ่ก็จะไม่รอเด็ก เพราะไม่อย่างนั้นจะสอนไม่ทันกับหลักสูตรของคอร์สนั้นๆ

“มีนักเรียนคนหนึ่งที่เคยมาเรียนเปียโนกับครู เป็นนักเรียนเปียโนกลุ่มจากสถาบันชื่อดัง ซึ่งเด็กคนนี้เรียนไม่ทันเพื่อนในกลุ่ม นักเรียนคนนี้มาเจอครูและขอเรียนเดี่ยวเพิ่มและขอให้ช่วยสอนตามหลักสูตรของคอร์สกลุ่มที่ลงเรียนไว้เพื่อจะได้เรียนให้ทันกับคนอื่นๆ ครูต้องพยายามสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนนั้นซึ่งยากเกินไปสำหรับนักเรียนคนนี้มาก แต่ก็ต้องสอนแบบข้ามรายละเอียดหลายๆเรื่องไป และต้องมีการใช้เทคนิคแบบท่องจำซึ่งบางครั้งขาดความเข้าใจในเชิงลึก หลังจากนักเรียนคนนี้เรียนไปได้ 1 คอร์ส จากนักเรียนที่อยู่ท้ายห้องตอนนี้เป็นนักเรียนที่เล่นเก่งที่สุดในห้อง แต่ถามว่านักเรียนคนนี้ได้ความรู้เท่ากับที่ครูสอนเด็กคนอื่นหรือไม่ คำตอบคือไม่เพราะครูไม่สามารถวางแผนการสอนให้เหมาะกับเด็กคนนี้ได้เหมือนกับนักเรียนคนอื่นๆของครู การเรียนการสอนมีแต่ความเร่งรีบจึงไม่สามารถปูพื้นฐานที่ถูกต้องได้เลย”

ข้อดีของการเรียนเปียโนแบบกลุ่ม (แบบมีนักเรียนหลายคนในห้องเดียวกัน)

 • มีกิจกรรมสนุกทำให้นักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียนเปียโน
 • ได้เห็นทักษะของเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกัน เกิดการกระตุ้นทำให้อยากซ้อมมากขึ้น
 • สามารถเล่นเป็นวง (ensemble) ได้ ทำให้มีเพลงที่น่าสนใจมากขึ้น
 • ราคาถูกกว่าเรียนเดี่ยว
 • มีหลักสูตรที่ตายตัว ใน 1คอร์สนักเรียนจะต้องสามารถเล่นได้ตรงตามเป้า

ข้อเสียของการเรียนเปียโนกลุ่ม (แบบมีนักเรียนหลายคนในห้องเดียวกัน)

 • เนื่องจากการเรียนกลุ่มจะมีหลักสูตรที่ตายตัวและครูต้องสอนเนื้อหาให้จบตามเป้า ด้งนั้นระหว่างทางของการเรียนในคอร์สนั้นๆ อาจจะตกหล่นในรายละเอียดการสอนหลายๆเรื่องเพื่อให้สอนได้ทันตามหลักสูตร
 • นักเรียนที่เรียนรู้เร็วจะต้องรอเพื่อนๆในกลุ่ม จึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้เร็วเท่าความสามารถของตัวเอง
 • นักเรียนที่เรียนรู้ช้าอาจจะเกิดความเครียด เพราะตามเพื่อนๆไม่ทัน
 • ครูไม่สามารถให้ความสนใจในรายละเอียดต่างๆ เช่นการวางนิ้วที่ถูกต้อง ดังนั้นเด็กหลายๆคนที่เรียนแบบกลุ่มที่ตอนหลังย้ายมาเรียนกับครูก็จะเล่นเทคนิคผิด ซึ่งจะต้องมาแก้กันหลายปีเลยทีเดียว
 • ถึงแม้ว่าการเรียนเปียโนกลุ่มราคาถูกกว่าการเรียนเปียโนเดี่ยวอยู่มากพอสมควร แต่หลายๆครั้งโรงเรียนดนตรีจะให้เด็กที่เรียนกลุ่มมาเรียนเปียโนเดี่ยวเพิ่มเพื่อเพิ่มทักษะในการเล่นมากขึ้น ดังนั้นบางครั้งราคาค่าเรียนเปียโนจึงแพงกว่าการเรียนเปียโนแบบเดี่ยวอีก

เรียนเปียโนกลุ่ม (แบบมีนักเรียนหลายคนในห้องเดียวกัน) เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับนักเรียนที่เริ่มเรียนตั้งแต่เล็กๆ ประมาณ 3-4 ปี
 • ผู้ใหญ่ที่เริ่มเรียนเปียโนและอยากมีเพื่อนเล่นเป็นกลุ่มๆ เหมือนกับเป็นการเข้าชมรม

เรียนเปียโนกลุ่ม (แบบเรียนหลายๆคนแต่คนละห้อง)

การเรียนลักษณะนี้จะคล้ายๆกับการเรียนเดี่ยวเพราะเราจะได้เรียนเปียกับครูตัวต่อตัว โดยครูจะวิ่งสอนทีละห้อง ส่วนใหญ่จะมีนักเรียน 2 คนใน 1 ชั่วโมง ซึ่งตรงนี้ถ้านักเรียนต้องการเรียนเพื่อความเพลิดเพลินก็ไม่มีปัญหาค่ะ แต่ถ้าต้องการเรียนเพื่อติวสอบมันไม่พอค่ะ เพราะครูจะต้องรีบไปสอนนักเรียนอีกห้องหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะสอนทีละ 10-15 นาทีแล้วก็ย้ายไปสอนอีกห้องหนึ่ง แล้วก็กลับมาเช็คนักเรียนห้องแรกอีกที บางครั้งพอกำลังสอนติดพันธ์กับนักเรียนห้อง 1แต่ก็ต้องย้ายไปสอนนักเรียนห้อง 2 ทำให้ต้องรวบรัดเนื้อหาให้เสร็จเร็ว เพื่อที่จะให้นักเรียนห้องแรกมีอะไรซ้อมระหว่างที่ครูไปสอนอีกห้องหนึ่ง ก็เลยทำให้เนื้อหาไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าที่ควร

บางที่ในต่างจังหวัดมีการสอนลักษณะนี้แต่ไม่ได้มีนักเรียนแค่ 2 คนใน 1 ชม.แต่มีนักเรียนถึง 5 คนใน 1 ชม. !!! ซึ่งเท่ากับว่าเด็กแต่ละคนจะได้เรียนจริงๆแค่สิบนาทีกว่าๆเท่านั้นเอง การเรียนลักษณะนี้นักเรียนจะไม่ได้เรียนรู้เท่าที่ควรค่ะ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบการเรียนแบบนี้กับเรียนแบบกลุ่มที่มีนักเรียนหลายๆคนในห้องเดียวกัน แบบหลังจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะอย่างน้อยนักเรียนก็จะได้เรียนเต็มๆ 1 ชม.

จริงๆถ้าใครต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนเปียโน การเรียนเปียโน 30 นาทีแต่เรียนเดี่ยวจะดีกว่าการเรียนเต็มชั่วโมงแต่เรียน 2 คนค่ะ เพราะครูจะนั่งกับเราเต็มๆ 30 นาที แทนที่จะวิ่งไปมาทุกๆ10 นาที ซึ่งทำให้การเรียนการสอนไม่ต่อเนื่องค่ะ

ข้อดีของการเรียนเปียโนกลุ่ม (แบบนักเรียนหลายคนแต่คนละห้อง)

 • การเรียนจะเป็นไปตามจังหวะของเรา ซึ่งถ้าเราเรียนรู้ได้เร็วก็จะพัฒนาเร็ว หรือว่าถ้าเราเรียนรู้ช้าครูก็จะสอนไปตามความสามารถของเรา
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าเรียนในลักษณะนี้ราคาจะใกล้เคียงกับการเรียนเปียโนกลุ่ม
 • จะให้ความรู้สึกคล้ายกับการเรียนเปียโนเดี่ยว

ข้อเสียของการเรียนเปียโนกลุ่ม (แบบนักเรียนหลายคนแต่คนละห้อง)

 • ครูจะต้องแบ่งเวลาเพื่อไปสอนนักเรียนอีกห้องหนึ่ง ครูจะต้องรีบรวดรัดเนื้อหาให้ได้ภายใน 10-15 นาทีเพื่อให้นักเรียนซ้อมระหว่างไปดูนักเรียนอีกห้องหนึ่ง ซึ่งทำให้ครูสอนเนื้อหายาวๆไม่ได้ดีเท่าที่ควร

หลังจากเพื่อนๆอ่านบทความจบแล้วคงจะตัดสินใจได้ว่าจะเรียนเป็นเปียโนเดี่ยวหรือเปียโนกลุ่มดี ทั้งนี้ปัจจัยหลักก็อาจจะอยู่ที่ค่าใช้จ่าย จริงๆไม่ว่าจะเรียนแบบไหนนักเรียนก็จะได้ความรู้ดีกว่าการเรียนแบบไม่มีครูค่ะ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *