สอบดนตรี Trinity มีสอบอะไรบ้าง เตรียมตัวอย่างไร

Trinity College London เป็นบอร์ดสอบดนตรีมาตรฐานสากลจากสหราชอาณาจักร ที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบัน Trinity College of Music ตั้งแต่ปี 1877 และดำเนินการสอบในหลากหลายประเทศทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 140 ปี ปัจจุบันการสอบของ Trinity College London มีผู้สอบกว่า 6 แสนคนในแต่ละปี ในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยมีการจัดสอบตามระดับดังนี้

ระดับที่เปิดสอบรายละเอียด หมายเหตุ
การสอบเกรด
initial – เกรด 8
-สอบบรรเลงเพลง
-สอบเทคนิคและแบบฝึกหัด
-สอบทักษะการฟัง อ่านโน้ตและตอบคำถามทางดนตรี
การสอบแบบดิจิตัลจะสอบเพลงอย่างเดียว
การสอบใบประกาศนียบัตรการแสดงแบ่งระดับดังนี้
Foundation Certificate 
Intermediate Certificate
Advanced Certificate 
-สอบเฉพาะเพลงโดยเล่นให้ครบตามจำนวนเวลาที่กำหนดของแต่ละระดับ
-ทำโปรแกรมโน้ตเหมือนกับการแสดงคอนเสิร์ตจริงๆ
– สามารถเลือกเพลงที่นอกเหนือจากที่สถาบันกำหนดได้แต่ไม่เกิน 30% ของการแสดง
– มีเฉพาะการสอบแบบตัวต่อตัว
การสอบระดับปริญญา-Performance Diploma
(ปริญญาการบรรเลงหรือขับร้อง)
-Teaching Diplomas
(ปริญญาการสอนดนตรี)
Theory Diplomas
(ปริญญาทฤษฎีดนตรี)
มีสอบแบบตัวต่อตัวและดิจิตัล
การสอบทฤษฎีดนตรี– เกรด 1-8
– การสอบระดับปริญญา
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง (สำหรับเกรด 1-4) และ 3 ชั่วโมง (สำหรับเกรด 5 ขึ้นไป)
การสอบ Rock &Pop initial – เกรด 8 มีสอบแบบดิจิตัลและแบบตัวต่อตัว
สำหรับนักเรียนที่เรียนสายป๊อบ

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเล่นเปียโนป๊อบ ครูมีคอร์สสอนเปียโนที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเล่นเปียโนได้ภายใน 10 วัน โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน ในคอร์สนี้จะสอนการเปลี่ยนคอร์ดให้เร็ว การเล่น 2 มือ การเล่นประกอบการร้อง การเล่นคอร์ดให้เข้ากับสไตลฺ์เพลง เรียนจบคอร์สแล้วเพื่อนๆจะสามารถเล่นเพลงได้เป็นพันๆเพลง หากสนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดคอร์สได้ ที่นี่ ค่ะ

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเตรียมตัวสอบเกรดดนตรีของ ABRSM สามารถอ่านบทความ สอบ ABRSM คืออะไร- รายละเอียดการสอบ ได้เลยค่ะ

การสอบสไตล์คลาสสิค

1. การสอบเกรด Initial – เกรด 8 กับสถาบัน Trinity

โครงสร้างการสอบ

นักเรียนจะต้องเตรียมตัวสำหรับสอบดังนี้

เพลงสอบ (66 คะแนน)

เลือก 3 เพลงจากหนังสือสอบของ Trinity College London หรือรายชื่อเพลงเพิ่มเติมตามที่กำหนด เพลงละ 22 คะแนนโดยแบ่งคะแนนดังนี้

 • ความถูกต้องคล่องแคล่ว (7 คะแนน)
 • ความสามารถทางเทคนิค (7 คะแนน)
 • การตีความและสื่อสารอารมณ์ (8 คะแนน)

เทคนิค (14 คะแนน)

เล่นสเกล อาร์เพจจิโอ หรือแบบฝึกหัดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในแต่ละเกรด

เแบบทดสอบเสริม ( 20 คะแนน)

เลือกทำแบบทดสอบเสริมตามที่ตนเองถนัด ข้อละ 10 คะแนน

ระดับ Initial – เกรด 5 เลือกทำทักษะเสริม 2 ข้อ โดยเลือกจาก

 • Aural Test
 • Sight Reading
 • Improvisation
 • Musical Knowledge

ระดับ เกรด 6-8 บังคับทำ Sight Reading และเลือกทำอีก 1 ข้อ จาก

 • Aural Test
 • Improvisation

การให้คะแนน

การให้คะแนนของการสอบเกรด จะแยกให้คะแนนตามแต่ละส่วน ได้แก่ เพลงสอบ เทคนิค และทักษะเสริม เป็นคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน โดยคะแนนส่วนต่าง ๆ แบ่งดังนี้ เพลงสอบ 66 คะแนน เทคนิค14 คะแนน ทักษะเสริม 20 คะแนน 

Pass: คะแนนรวม 60 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน

Merit: คะแนนรวม 75 คะแนนขึ้นไป ถือเป็นเกียรตินิยมอันดับ 2

Distinction: คะแนนรวม 87 คะแนนขึ้นไป ถือเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1

2. การสอบใบประกาศนียบัตรการแสดงกับสถาบัน Trinity

เป็นการสอบที่เน้นการเล่นอย่างเดียว โดยนักเรียนจะเลือกเล่นเพลงตามที่สถาบันกำหนด ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะมีความยาวตามที่แต่ละระดับกำหนดดังนี้

 • Foundation Certificate (ความยากประมาณเกรด 3) ความยาวในการบรรเลงทั้งหมด 8-10 นาที
 • Intermediate Certificate (ความยากประมาณเกรด 5 ) ความยาวในการบรรเลงทั้งหมด 15-20 นาที
 • Advanced Certificate (ความยากประมาณเกรด 8) ความยาวในการบรรเลงทั้งหมด 25-30 นาที

นักเรียนสามารถเลือกเล่นเพลงข้างนอกที่มีระดับความยากเดียวกับเพลงที่ทาง Trinity กำหนดได้ แต่ไม่เกิน 30 % ของการแสดงทั้งหมด นอกจากนี้นักเรียนต้องจัดทำโปรแกรมโน้ตอธิบายเพลงที่เล่นหรือที่เรียกว่าสูจิบัตรให้เหมือนกับการแสดงคอนเสิร์ตจริงๆด้วย

สอบแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบ เปิดสอบปีละสองช่วงการสอบ (พฤษภาคม-มิถุนายน และ ตุลาคม-ธันวาคม)

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ทักษะการแสดง 90 คะแนน แบ่งเป็น ความถูกต้องคล่องแคล่ว ความสามารถทางเทคนิค การตีความและสื่อสาร อย่างละ 30 คะแนน
 • โปรแกรมโน้ต 10 คะแนน (ความเหมาะสมของโปรแกรม 4 คะแนน ความสมบูรณ์ของโปรแกรมโน้ต 4 คะแนน การนำเสอน 2 คะแนน

Pass: คะแนนรวม 60 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน

Distinction: คะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป ถือเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1

3. การสอบระดับปริญญากับสถาบัน Trinity

มีการสอบระดับปริญญาทั้งหมด 3 แบบดังนี้

3.1 Performance Diplomas (ปริญญาการบรรเลงหรือขับร้อง)

เป็นการสอบเทียบวุฒิทางดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจไม่ได้ศึกษาในสายดนตรีโดยตรง แต่มีความสามารถถึงเกณฑ์ที่กำหนดและต้องการใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองวุฒิPerformance Diplomas (ปริญญาการบรรเลงหรือขับร้อง)

มีการสอบ 3 ระดับ ได้แก่

 • ATCL: เทียบเท่าระดับอนุปริญญา
 • LTCL: เทียบเท่าการสอบคอนเสิร์ตจบการศึกษา 4 ปีจากวิทยาลัยดนตรี
 • FTCL: เทียบเท่าระดับการสอบคอนเสิร์ตจบการศึกษาปริญญาโทการบรรเลงจากวิทยาลัยดนตรี

ในการสอบนักเรียนต้องเตรียมเพลงโดยจัดโปรแกรมให้มีความสมดุลและมีความยาวตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละระดับ ในการสอบจะแบ่งเป็นคะแนนการบรรเลง 96% และคะแนนการจัดทำโปรแกรมโน้ต 4%

3.2 Teaching Diplomas (ปริญญาการสอนดนตรี)

มีการสอบ 3 ระดับ ได้แก่

 • ATCL Principles of Instrumental/Vocal Teaching การสอบระดับอนุปริญญาเทียบเท่าการศึกษาจบปีการศึกษาแรกในระดับปริญญาตรีสาขาการสอนดนตรี
 • LTCL Instrumental/Vocal Teaching มีการสอนทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
 • LTCL Music Practice: Teaching (classroom group)

วางแผนและสอนนักเรียนแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก หรือสอนในห้องเรียนรวม (จำนวนนักเรียนมากกว่า 15 คนขึ้นไป) โดยเนื้อหาการสอบประกอบด้วยงานวิจัย บันทึกประสบการณ์การสอน การทำ case study และการประเมินตนเอง รวมทั้งความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียนแก่นักเรียน

3.3 Theory Diplomas (ปริญญาทฤษฎดีนตรี)

มีการสอบ 2 ระดับ ได้แก่

 • Associate (AMusTCL): เทียบเท่าการจบปีการศึกษาปีแรกในระดับปริญญาตรีสาขาทฤษฎีดนตรี
 • Licentiate (LMusTCL): เทียบเท่าการจบปริญญาตรีสาขาทฤษฎีดนตรี

การสอบเป็นการสอบข้อเขียน โดยจัดขึ้นปีละ 2 ครั้งในห้องสอบส่วนกลางพร้อมกันทั่วโลก ในวันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคมและเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน

4. การสอบทฤษฎีดนตรีกับสถาบัน Trinity

การสอบข้อเขียนทฤษฎีดนตรี เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเรียนดนตรีทุกระดับ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นถึงการวิเคราะห์ดนตรีระดับสูง มีตั้งแต่ระดับเกรด 1-8 และมีการสอบระดับปริญญาได้แก่ AMus TCL (เทียบเท่าปริญญาตรี)

การสอบ Rock &Pop กับสถาบัน Trinity

เป็นการสอบสำหรับนักเรียนที่เรียนสายป๊อบร็อค เครื่องดนตรีที่เปิดสอบได้แก่ กีตาร์ เบส กลอง คีย์บอร์ด หรือเพลงร้องสากล มีสอบตั้งแต่ระดับ Initial- เกรด 8

รูปแบบการสอบ

การสอบเดี่ยว

 • บรรเลงเพลง 3 เพลงจากหนังสือสอบ (บรรเลงพร้อม backing track) 80 คะแนน
 • แบบทดสอบเสริม 20 คะแนน เลือกได้ระหว่าง Playback (ฟังโจทย์และอ่านโน้ตแล้วเล่นตาม) หรือ Improvisation (ด้นสดเพลงตามสไตล์และคอร์ดที่ให้มา)

วิธีสอบวัดระดับกับทางสถาบัน Trinity Exams

การสอบในประเทศไทยมีการสอบ 2 ช่องทาง

สอบแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

 • เปิดสอบสาขาวิชาดนตรีคลาสสิคทุกเครื่องดนตรี ระดับเกรด Initial – เกรด 8 การสอบใบประกาศนียบัตร และการสอบระดับปริญญา
 • เปิดสอบสาขาวิชาดนตรีร็อคป๊อบ ระดับเกรด Initial – เกรด 8
 • มีการสอบปีละ 2 รอบ ได้แก่ > รอบกลางปี (พฤษภาคม-มิถุนายน) > รอบปลายปี (ตุลาคม-ธันวาคม)
 • สมัครสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ (สำหรับรอบกลางปี) และกรกฎาคม (สำหรับรอบปลายปี)

การสอบแบบดิจิทัล

 • เปิดสอบสาขาวิชาดนตรีคลาสสิคทุกเครื่องดนตรี ระดับเกรด Initial – เกรด 8 และการสอบระดับปริญญา
 • เปิดสอบสาขาวิชาดนตรีร็อคป๊อบ (กีต้าร์ไฟฟ้า เบส กลอง คีย์บอร์ดและขับร้อง) ระดับเกรด Initial – เกรด 8
 • อัปโหลดวิดีโอการบรรเลงเพื่อรับการประเมินจากอาจารย์ผู้สอบผ่านระบบดิจิทัล
 • มีการสอบทุกเดือน สามารถสอบได้ตลอดปี
 • สมัครสอบได้ทุกเดือนเพื่อสอบในเดือนถัดไป

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *