คู่มือการสอบเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

เด็กๆคนไหนสนใจเรียนต่อทางด้านดนตรีในระดับมหาวิทยาลัย วันนี้ครูมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบเข้าที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ค่าเทอม การขอทุน ที่พัก และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ถ้าสนใจอยากเรียนต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล อย่าพลาดอ่านบทความนี้ค่ะ

ครูได้ทำตารางเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยดนตรี 5 แห่งในอีกบทความหนึ่ง สามารถคลิกดูได้ที่นี่ เรียนดนตรีมหาวิทยาลัยไหนดี- เปรียบเทียบ ม. ดนตรี 5 แห่ง

ครูเขียนบทความ เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรีต้องสอบทฤษฎีดนตรีเรื่องอะไรบ้าง สามารถคลิกอ่านกันได้เลยค่ะ

ระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล มีสอนกี่ระดับและสาขาอะไรบ้าง

ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล เปิดสอนในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี รับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.4 เป็นการเรียนแบบรงเรียนประจำ หลักสูตรปริญญาตรี มีทั้งหมด 9 สาขา หลักสูตรปริญญาโท (ภาคไทย) มี 4 สาขา หลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ) มี 5 สาขา และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(ภาคไทย) มี 2 สาขา หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต(นานาชาติ) มี 3 สาขา

หลักสูตรสาขาที่เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4มี 4 สาขาดังนี้ การแสดงดนตรีคลาสสิค, ดนตรีแจ๊ส, การประพันธ์ดนตรี, ดนตรีไทย
ระดับปริญญาตรีมี 9 สาขาดังนี้ หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี –
หลักสูตรปริญญาตรี มี 9 สาขาดังนี้ –  ปฏิบัติดนตรีคลาสสิค, ดนตรีแจ๊ส, การประพันธ์ดนตรี, ละครเพลง, ดนตรีสมัยนิยม, ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก, ธุรกิจดนตรี, เทคโนโลยีดนตรี, ดนตรีศึกษาและการสอน
ระดับปริญญาโท
(ภาคไทย)
มี 4 สาขาดังนี้ 4 สาขา คือ ดนตรีวิทยา, ดนตรีศึกษา, ธุรกิจดนตรี, ดนตรีบำบัด
ระดับปริญญาโท
(หลักสูตรนานาชาติ)
มี 5 สาขาดังนี้ การแสดงดนตรีและการสอนดนตรี, การประพันธ์และทฤษฎีดนตรี, การอำนวยเพลง, การบรรเลงเปียโนประกอบ, ดนตรีแจ๊ส
ระดับปริญญาเอก
(ภาคไทย)
มี 2 สาขาดังนี้ ดนตรีวิทยา, ดนตรีศึกษา
ระดับปริญญาเอก
(นานาชาติ)
มี 3 สาขาดังนี้ การแสดงดนตรีและการสอนดนตรี, การประพันธ์และทฤษฎีดนตรี, การอำนวยเพลง
หมายเหตุ: ในปี 2566 เปิดสาขาดนตรีแจ๊สเพิ่ม

สามารถอ่านเพิ่มเติม เอกดนตรีเรียนอะไรบ้างในระดับมหาวิทยาลัย บทความนี้ครูเขียนจากประสบการณ์ตรงในฐานะที่เคยเป็นนักศึกษาที่ม.มหิดลค่ะ

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล

การสอบเข้าเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล มีทั้งหมด 4 รอบ ขายใบสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคมของทุกปี

รอบที่ 1 ปิดรับสมัครเดือนกันยายน

รอบที่ 2 ปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายน

รอบที่ 3 ปิดรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์

รอบที่ 4 ปิดรับสมัครเดือนมีนาคม

นักเรียนสามารถสมัครสอบได้ตามลิงค์นี้ค่ะ MS Admission 2022 -ส่งเอกสารการสมัคร (Application documents Submission) (google.com) และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Admission / Bachelor – Mahidol Music

ขั้นตอนการสมัครสอบเข้าเรียนในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล

ขั้นตอนรายละเอียด
1. สมัครสอบ1. เลือกเมนูสมัครสอบ (Apply Now)
2. ดำเนินการตามขั้นตอนสมัครออนไลน์ (กรอกข้อมูลในระบบและชำระค่าสมัครสอบ 1,500 บาท)
3. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ pdf มาที่
MS Admission 2022 -ส่งเอกสารการสมัคร (Application documents Submission) (google.com)
2. การติดตามการสอบและประกาศต่างๆติดตามสถานะการสมัครสอบ ประกาศและข้อมูลต่างๆทุกขั้นตอนทาง online ด้วยรหัสสมัครสอบ (log-in, COMMAS)
3. สถานที่สอบonline test

สอบเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ต้องสอบอะไรบ้าง

เราไปดูกันดีกว่าว่าการสอบเข้าที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลนั้นเราต้องสอบวิชาอะไรกันบ้าง

การสอบเข้าเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล จะมีสอบภาควิชาทั้งหมดดังนี้ (นักเรียนไม่จำเป็นต้องสอบทุกข้อแต่เลือกสอบตามข้อกำหนดของสาขาที่เลือกเรียน) 1. สอบปฏิบัติดนตรี 2. สอบทฤษฎีดนตรีไทย 3. สอบทฤษฎีดนตรีสากล 4. สอบโสตทักษะ 5. สอบสัมภาษณ์ 6. สอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา (ข้อเขียน)7. สอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา (ปฏิบัติกลุ่ม)

สาขาวิชาวิชาที่ต้องสอบ
ปฏิบัติดนตรีคลาสสิค1. ปฏิบัติดนตรี
2.โสตทักษะ : เกรด 12
3. ทฤษฎีดนตรีสากล : เกรด 12
4. สัมภาษณ์ *
ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก1. ปฏิบัติดนตรี
2.ทฤษฎีดนตรีไทย : เกรด 12
3. ทฤษฎีดนตรีสากล : เกรด 5
4. สัมภาษณ์ *
ดนตรีแจ๊ส1. ปฏิบัติดนตรี
2.โสตทักษะ : เกรด 12
3.ทฤษฎีดนตรีสากล : เกรด 12
4. สัมภาษณ์ *
ดนตรีสมัยนิยม1. ปฏิบัติดนตรี
2. โสตทักษะ : เกรด 12
3. ทฤษฎีดนตรีสากล : เกรด 12
4. สัมภาษณ์ *
ละครเพลง1. ปฏิบัติดนตรี
2 โสตทักษะ : เกรด 12
3.ทฤษฎีดนตรีสากล : เกรด 12
4. สัมภาษณ์ *
การประพันธ์ดนตรี1.ส่งผลงานการประพันธ์ 2 ชิ้น
และทดสอบผลงาน
2. วิชาเฉพาะสาขาวิชา (ข้อเขียน)
3.โสตทักษะ : เกรด 12
4.ทฤษฎีดนตรีสากล : เกรด 12
ดนตรีศึกษาและการสอน1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชาเฉพาะสาขาวิชา (ข้อเขียน)
3. วิชาเฉพาะสาขาวิชา (ปฏิบัติกลุ่ม)
4.โสตทักษะ : เกรด 12
5.ทฤษฎีดนตรีสากล : เกรด 12
6. สัมภาษณ์ *
ธุรกิจดนตรี1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชาเฉพาะสาขาวิชา (ข้อเขียน)
3.โสตทักษะ : เกรด 12
4.ทฤษฎีดนตรีสากล : เกรด 12
5. สัมภาษณ์ *
เทคโนโลยีดนตรี1. ปฏิบัติดนตรี
2. วิชาเฉพาะสาขาวิชา (ข้อเขียน)
3.โสตทักษะ : เกรด 12
4.ทฤษฎีดนตรีสากล : เกรด 12
5. สัมภาษณ์ *

หมายเหตุ : * หมายถึง กรณีมีรายชื่อประกาศว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  • สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน, วิชาดนตรีปฏิบัติ เลือกสอบ 1 เครื่องดนตรีตามสไตล์ที่เลือก ดังนี้ คลาสสิค ไทย แจ๊ส ป๊อบ
  • สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและเทคโนโลยีดนตรี วิชาปฏิบัติดนตรีเลือกสอบ 1 เครื่องดนตรีตามสไตล์ที่เลือก ดังนี้ คลาสสิค ไทย แจ๊ส ป๊อบ ละครเพลง

เพื่อนๆที่สนใจสอบเข้า ม. มหิดลแต่ยังไม่มีความรู้เรื่องการอ่านโน้ต สามารถลงเรียน คอร์สการอ่านโน้ตฉบับสมบูรณ์ ในบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกมากกว่า 1000 ข้อ หลังจบคอร์สแล้วรับรองว่าจะอ่านโน้ตได้คล่องมากๆ เลยค่ะ และเพื่อนๆที่สนใจอยากเรียนเปียโนพื้นฐาน สมัครเรียน คอร์สเล่นเปียโนได้ใน 10 วันได้เลยค่ะ

สอบเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สำหรับการสอบเข้าเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดลนั้น เพื่อนๆต้องเตรียมตัวกันพอสมควรเลยค่ะเพราะมีการสอบแข่งขันกันสูงมาก โดยเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวมีดังนี้ค่ะ

การสอบเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล นักเรียนจะต้องเตรียมตัว 3 เรื่องได้แก่ 1. ในเรื่องของการสอบปฏิบัติของเครื่องดนตรีที่เลือก 2. การเตรียมตัวสอบภาคทฤษฎี ซึ่งจะแบ่งเป็นทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ จะมีการจัดสอบวัดระดับที่ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) 3. เตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะทาง การสอบเฉพาะทางจะมีเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น

การสอบปฏิบัติ : คือการสอบการเล่นเครื่องดนตรีเอก นักเรียนส่วนใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกจะใช้เวลาเตรียมตัวกันหลายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องดนตรีที่เลือกด้วย ตัวอย่างเช่นเปียโน นักเรียนส่วนมากที่เลือกเรียนเปียโนจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่ยังเด็กและมีส่วนมากมีการสอบวัดระดับหรือเดินสายประกวด ดังนั้นมาตรฐานในการสอบจึงสูงมาก ที่ครูรู้เพราะครูเคยสอนที่มหิดลและเป็นกรรมการสอบอยู่บ่อยครั้ง ส่วนมากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนระดับเตรียมอุดมดนตรีจะสอบผ่านเกรด 8 จากสถาบัน Trinity หรือ Royal กันมาแล้ว ซึ่งเกรด 8 ถือว่าเป็นระดับสูงของการสอบเลยทีเดียว

หากนักเรียนคนไหนที่เพิ่งเริ่มเรียนเปียโนได้ไม่นานเท่าไหร่ ครูจะแนะนำให้เลือกเรียนสายที่ไม่เน้นทางด้านการแสดง เช่น สายธุรกิจดนตรี เทคโนโลยีดนตรีหรือการประพันธ์ดนตรี สายการเรียนเหล่านี้จะเน้นการเล่นดนตรีน้อยกว่าสายการแสดง กรรมการจะเลือกโดยพิจารณาจากความสามารถด้านอื่นประกอบนอกเหนือไปจากการเล่นดนตรีค่ะ และเกณฑ์การวัดคะแนนปฏิบัติดนตรีจะต่ำกว่าสาขาการแสดง

แต่ถ้าใครอยากเรียนด้านการแสดงจริงๆให้เลือกไปเรียนดนตรีสมัยนิยมหรือละครเพลงก็จะดีกว่าเลือกสายทางด้านคลาสสิคหรือแจ๊สค่ะ เพราะสองสายนี้นักเรียนที่สอบเข้าจะเตรียมตัวกันมาอย่างหนักมากและเกณฑ์การวัดคะแนนสอบปฏิบัติจะสูงกว่าด้วยค่ะ

การสอบปฏิบัตินั้นจะมีสอบเล่นเพลง จำนวนเพลงนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละภาควิชาค่ะ และก็จะมีสอบในส่วนของการเล่นเทคนิค เช่นสเกล อาร์เพจจิโอ ในสาขาแจ๊สและดนตรีร่วมสมัยอาจจะมีการสอบ Improvisation (การด้นสด) และก็จะมีการสอบ sight reading (การเล่นโดยไม่เคยเห็นโน้ตมาก่อน)

การสอบภาคทฤษฎี : การสอบภาคทฤษฎีนี้ก็จะมีการสอบทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ ซึ่งสอบง่ายกว่าการสอบปฏบัติเยอะมากๆค่ะ นักเรียนไม่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเยอะเท่ากับการสอบปฏิบัติ เราสามารถติวกับครูที่สอนเครื่องดนตรีเอกอยู่แล้ว หรือลงเรียนคอร์สออนไลน์ การอ่านโน้ตฉบับสมบูรณ์ เพื่อจะได้ปูพื้นฐานเรื่องการอ่านโน้ตให้แม่นยำ หรือจะเรียนกับสถาบันที่ติวทางด้านนี้โดยตรงอย่างศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้ค่ะ สามารถเช็คข้อมูลของศูนย์นี้ได้จากลิงค์นี้ค่ะ College of Music, Mahidol University, Thailand (mcgp-mahidol.com)

นักเรียนที่สอบภาคทฤษฎีจะต้องสอบเทียบเกรดจากศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME)” ซึ่งจะมีการสอบทั้งหมด 5 รอบต่อปี สามารถดูรายละเอียดการสอบได้จากลิงค์นี้เลยค่ะ ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย หรือThailand International Music Examination (TIME) (timemusicexam.com)

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้สอบหรือสอบไม่ผ่านเกรดที่กำหนดจาก TIME แต่สอบผ่านภาคปฏบัติ ทางวิทยาลัยดุริยคศิลป์ก็จะรับเข้าเป็นนักศึกษาแบบมีเงื่อนไข ซึ่งนักเรียนจะต้องไปลงคอร์สเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาคทฤษฎีดนตรีเพิ่มค่ะ

วิชาเฉพาะสาขา : สำหรับวิชาเฉพาะสาขานั้นเพื่อนๆอาจจะสอบถามจากทางคณะเลยว่ามีอาจารย์ท่านไหนสามารถติวได้หรือไม่ ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยก็จะสอนส่วนตัวในวันเสาร์อาทิตย์ที่บ้านค่ะ ถ้านักเรียนอยากจะติวให้ตรงจุดก็ถามกับทางคณะเลยก็จะดีที่สุดค่ะ

ค่าเทอมของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ราคาเท่าไหร่

หลายๆคนที่อยากเรียนดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยคงจะอยากรู้ว่าค่าเทอมของที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์นั้นแพงไหม เพราะที่นี่เป็นที่ร่ำลือว่าแพงมากๆ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

ค่าเทอมของที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลจะอยู่ระหว่าง 107,900 – 209,700 ต่อปี และตลอดภาคการศึกษา 4 ปีจะอยู่ระหว่าง 626,100 – 732,100 ทั้งนี้ค่าเทอมจะขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกเรียนและเครื่องดนตรีที่เลือกเรียนด้วย สาขาที่แพงที่สุดคือ ดนตรีปฏิบัติ และสาขาที่ถูกที่สุดคือ เทคโนโลยีดนตรีและธุรกิจดนตรี

ดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)

MajorYear 1Year 2Year 3Year 4ตลอดหลักสูตร
Thai and Eastern Music183,500167,300177,400159,900688,100

ดนตรีสมัยนิยม (Popular Music)

MajorYear 1Year 2Year 3Year 4ตลอดหลักสูตร
Popular Music183,500180,800178,800141,000684,100

ละครเพลง (Musical Theater)

MajorYear 1Year 2Year 3Year 4ตลอดหลักสูตร
Musical Theater204,300190,800177,300155,700728,100

เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)

MajorYear 1Year 2Year 3Year 4ตลอดหลักสูตร
Music Technology (Western Music)197,000167,400153,800107,900626,100
Music Technology (Western Music)
• String (except Harp)
• Woodwind
• Brass
• Voice
• Voice Musical Theater
206,200177,400153,800107,900646,100
Music Technology (Thai Music)107,900170,100148,400110,600626,100

ดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education and Pedagogy)

MajorYear 1Year 2Year 3Year 4ตลอดหลักสูตร
Music Education and Pedagogy
(Western Music)
196,300174,800174,800105,200651,100
Music Education and Pedagogy
(Western Music)
• String (except Harp)
• Woodwind
• Brass
• Voice
206,300184,800174,800105,200671,100
Music Education and Pedagogy (Thai Music)196,300177,500166,700110,600651,100

การประพันธ์เพลง (Music Composition)

MajorYear 1Year 2Year 3Year 4ตลอดหลักสูตร
Music Composition183,500175,400178,200137,000674,100

ธุรกิจดนตรี (Music Business)

MajorYear 1Year 2Year 3Year 4ตลอดหลักสูตร
Music Business (Western Music)199,700178,200145,700102,500626,100
Music Business (Western Music)
• String (except Harp)
• Woodwind
• Brass
• Voice
• Voice Musical Theater
209,700188,200145,700102,500646,100
Music Business (Thai Music)107,900180,900137,600107,900626,100

ปฏิบัติดนตรีคลาสสิค (Classic Performance)

MajorYear 1Year 2Year 3Year 4ตลอดหลักสูตร
Classical Music Performance:
Guitar, Piano, Harp, Percussion
183,500164,600182,800161,200692,100
Classical Music Performance:
String (except Harp), Woodwind, Brass
193,500174,600192,800171,200732,100
Classical Music Performance: Voice196,200180,000182,000173,900732,100

ดนตรีแจ๊ส (Jazz)

MajorYear 1Year 2Year 3Year 4ตลอดหลักสูตร
Jazz188,900186,200168,000141,000684,100

ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล มีทุนการศึกษาไหม

ค่าเทอมของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นั้นไม่ใช่น้อยเลย เรียกได้ว่าแพงที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นๆ เลยค่ะ แต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะที่นี่เค้ามีทุนให้เยอะมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีทุนอะไรบ้าง

ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล มีทุนการศึกษาให้นักศึกษามากมาย ทั้งนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนักศึกษาที่มีความโดดเด่นในการเล่นดนตรีและผลการเรียนดี รวมถึงมีทุนการศึกษานักเรียนที่ช่วยกิจกรรมและทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในระดับสากล และมีทุนกู้ยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

1.General Prem Scholarship Fund – ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีที่โดดเด่น

2. Merit Scholarship – ทุนนี้จะมอบให้สําหรับนักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาและปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่มีผลสอบทางการเรียนหรือเกรดดีตามเกณฑ์ที่กําหนด

3. Special Instrument Scholarship – เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการมอบทุนการศึกษาไม่เกินปีละ2 ทุน สําหรับนักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาและระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา (นักศึกษาต้องเลือกเครื่องดนตรี) ค่าเล่าเรียนจะได้รับการยกเว้นเป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษา หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาหนึ่งปีจะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

4. Bursaries Scholarship – ทุนการศึกษานี้สําหรับนักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาและปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ซึ่งแสดงความเต็มใจที่จะช่วยงานและกิจกรรมของวิทยาลัย วิทยาลัยจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปว่านักเรียนคนใดเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลสําหรับทุนการศึกษานี้

5. Thaibev Thaitalent Scholarship – ทุนการศึกษานี้สําหรับนักเรียนทุกระดับการศึกษาที่มีความสามารถด้านดนตรีโดยทางวิทยาลัยจะส่งเสริมในด้านต่อไปนี้: ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานสากล /ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ /ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับเชิญไปแสดงทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

6. Student Loan Fund – กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาด้านการศึกษา เช่น ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพที่จําเป็นอื่น ๆ ในระหว่างภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องชําระคืนเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยต่ําเมื่อเรียนจบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 02-610- 4888 หมายเหตุ : นักเรียนสามารถค้นหาตารางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมในระบบ COMMAS สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-800-2525-34 ต่อ 1129

7. Oversea Scholarship / Exchange Student – สําหรับทั้งคณาจารย์และนักศึกษาที่มีความสนใจในการขอทุนการศึกษา สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สํานักวิเทศสัมพันธ์ ห้อง C207 ห้องสมุดดนตรีจิ๋วบางซื่อ หรือส่งอีเมลที่ [email protected] โอกาสทุนการศึกษานี้สามารถพบได้ในช่องทางอื่น ๆ เช่นหน้า Facebook ของ MS เว็บไซต์ MS และ COMMAS

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์อยู่อันดับที่เท่าไหร่ในระดับนานาชาติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ติดอันดับ 47 ของมหาวิทยาลัยโลก ในสาขา Performing Arts โดย QS World University Subject Rankings 2021 ซึ่งเป็นครั้งแรกในสาขา Performing Arts โดยคิดคะแนนจากความมีชื่อเสียงด้านดนตรีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้เข้าสู่อันดับ Top 50 ครั้งแรกในสาขา Performing Arts โดยเกณฑ์การจัดอันดับนั้นคิดคะแนนจากความมีชื่อเสียงด้านดนตรีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ครูขออนุญาตยกคำพูดของ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ที่ให้ไว้ในบทสัมภาษณ์ของมติชนออนไลน์ว่า

 “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศ และการพัฒนาการเรียนการสอนด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากความสำเร็จในการได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน MusiQuE (Music Quality Enhancement) องค์กรด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาดนตรีในภูมิภาคยุโรป โดยเริ่มด้วยการได้รับการรับรองในระดับสถาบันก่อนซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับผลการประเมินว่าเป็น “สถาบันที่มีความเป็นเลิศเป็นอย่างยิ่ง (Truly Exceptional Institution)” และต่อมาก็ได้รับการรับรองคุณภาพของหลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต: ดศ.บ (Bachelor of Music: B.M.) และปริญญาโทในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts: M.A.) และ ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Music: M.M.) โดยได้รับผลประเมินที่ดีเยี่ยมในทุกๆ มาตรฐานการประเมินของยุโรป ซึ่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ยังคงทำงานอย่างหนัก เพื่อขอรับการรับรองหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตต่อไป โดยมีกำหนดการเข้าตรวจประเมินโดย MusiQuE ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้

การที่มีวิทยาลัยดนตรีในเมืองไทยติดอันดับ Top 50 ของโลกนั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ครูในฐานะศิษย์เก่าของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มีความภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้เคยเป็นศิษย์ของสถาบันนี้

จะพักที่ไหนเมื่อเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหอพักนักศึกษาหลายหอพัก ซึ่งบางแห่งอยู่ไม่ไกล สามารถเดินไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ ห้อพักเหล่านี้สามารถจองผ่านสํานักงานกิจการนักศึกษา(อาคาร A) นอกจากนี้ยังมีอพาร์ทเม้นท์นอกวิทยาลัย ที่อยู่ในย่านศาลายา ซึ่งบางที่อยู่ใกล้จนสามารถเดินไปที่คณะได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถเช่าบ้านด้านหน้าหรือด้านหลังวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนๆก็ได้เช่นกัน

หอพักในตอนนี้ครูไม่รู้ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วค่ะ แต่ตัวเลือกนี้ก็จะถูกที่สุดค่ะ ใครสนใจสามารถเช็คได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ หอพักนักศึกษา – Mahidol University อีกตัวเลือกหนึ่งที่อยู่ในมหาวิทยาลัยก็คือ คอนโดค่ะ ราคาหมื่นต้นๆแต่ห้องใหญ่อยู่พอสมควร มีทั้งหมด 4 ตึก บางคอนโดจะมี 2 ห้องนอนและก็มีห้องนั่นเล่นให้ด้วย ส่วนมากนักศึกษาก็จะเช่าอยู่รวมกันและหารค่าเช่ากันค่ะ

สำหรับราคาหอพักนอกมหาวิทยาลัยก็มีตั้งแต่ 2,xxx ซึ่งสภาพห้องของหอพักราคานี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ แบบว่ามีกลิ่นเหม็นอับด้วยค่ะ ห้องน้ำก็ไม่สะอาด เรทราคาที่ถือว่าห้องใช้ได้เลยก็จะมีราคาประมาณ 6,000 บาทขึ้นไป ราคานี้ก็จะมีหอพักทั้งด้านหน้าและด้านหลังมหาวิทยาลัยให้เลือกได้ ถ้าเลือกหลังมหาวิทยาลัยการเดินทางอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ค่ะ ราคาหอนอกก็จะมีไปจนถึงหลักหมื่นค่ะ

นอกจากนี้ก็จะมีบ้านพักเป็นหลังๆด้วยค่ะ ก็มีทั้งหน้าม.และหลังม. ทั้งทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว เมื่อก่อนบ้านเดี่ยวราคา 6,000 บาท แต่เดี๋ยวนี้น่าจะขึ้นไปถึง 9,000 บาทแล้วค่ะ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม. มหิดล มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหรือไม่

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็น เอกชัย เจียรกุล นักกีตาร์ที่ได้รางวัลที่ 1 จากการแข่งขัน GFA ซึ่งเป็นการแข่งขันกีตาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ผู้เข้าแข่งขัน The Voice เบน ชลาทิศ จากค่ายเบเกอรี, ดอจ์ด มุขพล จากวง Bogie Dodge, พลอย ชลธิชา จาก The Voice พัดชา จาก Fantasia Academy และอื่นๆอีกมากมาย

เอกชัย เจียรกุล เป็นคนไทยและคนเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีตาร์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด “Guitar Foundation of America” (GFA) ในปี 2014

ธชย ประทุมวรรณ ผู้เข้าแข่งขันในรายการ “The Voice Thailand”

เบน ชลาทิศ ออกอัลบั้มกับค่ายเบเกอรี่ โดยมีเพลงที่ดังเป็นพลุแตกอย่าง “คนข้างล่าง”

ณัฐพร ธรรมาธิ ชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันร้องเพลงรายการ ” University Category in the 11th Osaka International Music Competition, Osaka, Japan in October 2010″

ตัวอย่างผลงานศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล

tinn – วันที่เธอไม่อยู่​ | Farewell [Official MV]
ครูพลอย The Voice
หัวใจทศกัณฐ์ [Devil’s Heart] – เก่ง ธชย (TACHAYA) ft.ทศกัณฐ์ [Official Lyric Video]
‘เบิร์ด เอกชัย’ แชมป์กีตาร์คลาสสิคระดับโลก โชว์บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือน-สายฝน

หากมีคนถามครูว่า ครูคิดว่าวิทยาลัยดนตรีดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถานศึกษาที่ดีมั้ย ครูขอตอบเลยว่า ที่ครูมีความรู้ความสามารถจนประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้เป็นอย่างดี ล้วนแล้วแต่มาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ตั้งใจสอนอย่างเต็มที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เป็นสถาบันที่ไม่หยุดพัฒนา มักจะเชิญอาจารย์จากต่างประเทศเพื่อมามาสเตอร์คลาสตลอดเวลาและมีกิจกรรมทางด้านดนตรีสม่ำเสมอ มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย อุปกรณ์การเรียนการสอนเรียกได้ว่าดีที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันนี้มีศิษย์เก่ามากมายที่ออกไปสร้างชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศ ใครที่สนใจอยากเรียนต่อทางด้านดนตรี ก็ควรพิจารณาวิทยาลัยนี้เป็น Top 5 ด้วยค่ะ

หากเพื่อนๆอ่านบทความแล้วแต่ยังคงมีคำถาม สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.music.mahidol.ac.th

ติดต่อสอบถาม ข้อมูลการสอบ: Mahidol Music Homepage | Open the Door to Your Stage!
ติดตามการสอบ: ระบบสารสนเทศการศึกษา COMMAS College of Music Mahidol University
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร: [email protected]
ติดต่อสอบถามข้อมูลรับสมัคร: โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109
ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME: ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย หรือThailand International Music Examination (TIME) (timemusicexam.com)
ติดต่อสอบถามข้อมูล TIME: โทรศัพท์มือถือ 081 918 5381 โทรศัพท์ 02 4582680
ส่งหลักฐานการสมัครสอบ: MS Admission 2022 -ส่งเอกสารการสมัคร (Application documents Submission) (google.com)
ส่งบันทึกการสอบปฏิบัติดนตรี (Audition Recording Link): https://forms.gle/mRZ9Hc3y3JNNYTEL


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *