มหาวิทยาลัยดนตรี

บทความในกลุ่มนี้ครูจะแนะนำมหาวิทยาลัยดนตรีในประเทศไทย เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยดนตรีแต่ละแห่ง การเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนดนตรีระดับมหาวิทยาลัย แนะนำสาขาวิชาดนตรีในละสาขา แนะนำอาชีพทางด้านดนตรี รายได้ของแต่ละอาชีพทางด้านดนตรี