คู่มือการสอบเข้าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ครูได้ทำตารางเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยดนตรี 5 แห่งในอีกบทความหนึ่ง สามารถคลิกดูได้ที่นี่ เรียนดนตรีมหาวิทยาลัยไหนดี- เปรียบเทียบ ม. ดนตรี 5 แห่ง

หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันดนตรีกัลยามีอะไรบ้าง

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดสอน 2 ระดับได้แก่ ระดับปริญญาตรี ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต Bachelor of Music Program (B.M.) และระดับปริญญาโท ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต Master of Music (M.M.) โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้ทุนตามความเหมาะสม

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรมที่ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งสถาบันดนตรีในรูปแบบของ Conservatory เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วันนี้เราจะมาดูรายละเอียดการสมัครและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อคณะดนตรีในสถาบันกัลยาฯ กันนะคะ โดยบทความนี้จะลงรายละเอียดเฉพาะระดับปริญญาตรีนะคะ

รายละเอียดการรับสมัครของสถาบันดนตรีกัลยาฯมีอะไรบ้าง

การสอบเข้าเรียนในสถาบันดนตรีกัลยาฯจะมีการสอบทั้งหมด 3 รอบดังนี้

 1. TCAS #1 รอบ portfolio (การแสดงแฟ้มผลงาน)
 • portfolio Audition A รับสมัครช่วงเดือน ตุลาคม
 • portfolio Audition B รับสมัครช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม
 • portfolio Audition C รับสมัครช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม

2. TCAS #2 รอบ Quota (โควต้า)

 • Quota Audition A รับสมัครช่วงเดือน มกราคม-มีนาคม
 • Quota Auditon B รับสมัครช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน

3. TCAS #4 Direct (สอบตรง )

 • Direct Audition A เมษายน-พฤษภาคม
 • Direct Audition B พฤษภาคม-มิถุนายน

นักเรียนสามารถดูวันและเวลาที่แน่นอนในแต่ละปีได้ที่ TCAS 65 Information| Princess Galyani Vadhana Institute of Music (pgvim.ac.th)

การสอบเข้าสถาบันดนตรีกัลยามีสอบวิชาอะไรบ้าง

การสอบเข้าสถาบันดนตรีกัลยานักเรียนจะต้องเตรียมตัวสอบความรู้ 4 แขนง โดยแต่ละแขนงจะมีเกณฑ์การให้คะแนนโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นดังนี้ค่ะ

 1. สอบปฎิบัติเครื่องดนตรี (50%)โดยบรรเลงเพลง 2-3 เพลงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเล่นเทคนิคเช่น scale หรือ Etude
 2. ทฤษฎีดนตรีตะวันตก (15%) – ขั้นคู่เสียง, การพลิกกลับ, สเกล, ทรัยแอด, เครื่องหมายบอกคีย์, เครื่องหมายบอกจังหวะ
 3. ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก (15%) – ลักษณะของดนตรีแต่ละสมัย ตั้งแต่ยุคกลาง – ศตวรรษที่ 20, ประเภทดนตรี, วงดนต,รี รูปแบบเพลงและนักประพันธ์เพลงที่สำคัญ, เครื่องดนตรี, คำศัพท์ดนตรี
 4. โสตทักษะ (10%) – ฟังขั้นคู่ความกว้างตั้งแต่ Major 3rd – Perfect 5th, บันทึกจังหวะ (กรรมการเล่นจังหวะแล้วนักเรียนเขียนจังหวะจากการได้ยิน, บันทึกทำนอง (กรรมการเล่นทำนองแล้วนักเรียนเขียนทำนองจากการได้ยิน)

สามารถดูรายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ที่ TCAS 63 Information| Princess Galyani Vadhana Institute of Music (pgvim.ac.th)

สถาบันดนตรีกัลยาฯรับนักเรียนเข้าศึกษากี่คนและเครื่องดนตรีอะไรบ้าง

ในระดับปริญญาตรี สถาบันกัลยาฯจะรับนักเรียนจำนวนทั้งหมด 37 คน ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

1.กลุ่มเครื่องสายตะวันตก ประกอบด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส ฮาร์ป และ กีตาร์คลาสสิก
2 เปียโน
3 ขับร้องคลาสสิก
4 กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ ประกอบด้วย ฟลู๊ท โอโบ คลาริเน็ท บาสซูน แซกโซโฟน
5 กลุุ่มเครื่องลมทองเหลือง ประกอบด้วย ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา
6 กลุ่มเครื่องกระทบ

ครูเขียนบทความ เตรียมสอบเข้าเอกดนตรีต้องสอบทฤษฎีเรื่องอะไรบ้าง สามารถคลิกอ่านได้เลยค่ะ

ค่าเทอมของสถาบันดนตรีกัลยาฯ ระดับปริญญาตรีราคาเท่าไหร่

ค่าเทอมจะอยู่ประมาณ 27,500.00 บาท/ เทอม ในเทอมแรกจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้ค่ะ

– ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ชำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา) 5,000.00- บาท

– ค่าประกันของเสียหาย (ชำระครั้งแรกที่เข้าเป็นนักศึกษา) 5,000.00- บาท

– คำบำรุงอื่น ๆ 17,500.00- บาท

ทุนการศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีอะไรบ้าง

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้ทุนตามความเหมาะสม ซึ่งก็หมายความว่าสถาบันกัลยาฯจะมีทุนให้กับนักเรียนทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกค่ะ ประเภทของทุนอุดหนุนการศึกษา ได้แก่

 • 1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • 2. ทุนเรียนดี
 • 3. ทุนฉุกเฉิน
 • 4. ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากบุคคลหรือนิติบุคคล

เอาล่ะค่ะ หวังว่านักเรียนที่สนใจศึกษาต่อทางด้านดนตรี จะเก็บสถาบันดนตรีกัลยาฯเอาไว้เป็น 1 ในสถาบันในใจกันนะคะ จริงๆมีนักเรียนที่จบ ม.ปลายจากคณะดนตรี ม.มหิดล ไปสอบทุนที่สถาบันนี้กันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยค่ะ แต่ละคนก็มีฝีมือค่อนข้างดีเลยทีเดียว โดยรวมครูคิดว่าที่นี่เป็นสถาบันที่ดีสถาบันหนึ่งเลยค่ะ ใครสนใจก็เตรียมความพร้อมกันไว้แต่เนิ่นๆเลยค่ะ พบกันใหม่กับบทความหน้าค่ะ