คอร์ด C7, CMaj7, Cm7 ต่างกันอย่างไร

เชื่อว่าเพื่อนๆที่ชอบเล่นดนตรีป๊อบจะต้องเคยเจอคอร์ด 7 เหล่านี้ C Maj7, Cm7, C7 แล้ว 7 แต่ละแบบนั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างไร และมีวิธีกดอย่างไร วันนี้ครูจะมาอธิบายกันให้เข้าใจแบบละเอียดเลยค่ะ

คอร์ด 7 นั้นจะมีทั้งหมด 5 แบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละคอร์ดจะประกอบไปด้วยโน้ตดังนี้ คอร์ด CMaj 7 จะประกอบไปด้วยโน้ต C-E-G-B คอร์ด C7 จะประกอบไปด้วยโน้ต C-E-G-Bb คอร์ด Cm7 จะประกอบไปด้วยโน้ต C-Eb-G-Bb คอร์ด Cm7b5 (C half dim7) ประกอบไปด้วยโน้ต C-Eb-Gb-Bb และ Cdim7 ประกอบไปด้วยโน้ต C-Eb-Gb-Bbb(A)

โครงสร้างคอร์ด 7 ตามหลักทฤษฎีดนตรี

คอร์ด 7 นั้นจะประกอบไปด้วยคอร์ด triad 1-3-5-7 ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีวิธีหาที่แตกต่างกันไป เราสามารถเรียงลำดับของคอร์ด 7 ได้ดังนี้ค่ะ

  1. C Major 7 (CMaj7, CM7)
  2. C 7
  3. Cminor7 (Cm7)
  4. Cminor7b5 (Cm7b5, C half dim7)
  5. C dim 7

สำหรับเพื่อนๆที่สนใจการเล่นเปียโนจากคอร์ด ลองเช็คคอร์สเรียน เล่นเปียโนป๊อบได้ใน 10 วัน ไม่มีพื้นฐานก็เล่นได้ ในคอร์สจะสอนการเปลี่ยนคอร์ดให้เร็ว การเล่นคอร์ดในสไตล์ต่างๆ การนำไปใช้กับเพลงอื่นๆ ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้กับเพลงป๊อบอื่นๆได้เป็นพันๆเพลงเลยค่ะ ลงเรียนฟรี 2 บทแรกค่ะ

ตารางเปรียบเทียบคอร์ด 7 ทั้ง 5 แบบ

ประเภทคอร์ด7โน้ตในคอร์ดโครงสร้างคอร์ด
C Maj7C-E-G-BC Major+
Maj7
C7C-E-G-BbC Major+
minor 7
Cm7C-Eb-G-BbC minor+
minor 7
Cm7 b5C-Eb-Gb-BbC dim+
minor 7
C dim7C-Eb-Gb-BbbC dim+
dim7

วิธีการเล่นคอร์ด 7 ทั้ง 5 แบบในกีตาร์และเปียโน

สำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นเปียโนป๊อบ สามารถอ่านบทความ เล่นเปียโนจากคอร์ดอย่างไร ในบทความครูอธิบายถึงการเล่นเปียโนง่ายๆจากการอ่านคอร์ดค่ะ

1. วิธีหาคอร์ด C Major 7 และคีย์อื่นๆ

C Major7 มีโครงสร้างคอร์ดดังนี้

C Major = C Major + Major 7

C Major = C – E – G

Major 7 = วิธีหาคู่เสียง Major 7 ให้เพื่อนๆดูโน้ตตัวที่ 7 และ 8 ของเสกล ในที่นี้คือโน้ตตัว B และ C ตัวที่ 7 จะต้องห่างจากตัวที่ 8 ครึ่งเสียง (half step) ดังนั้นจึงตรงกับตัว B

ดังนั้นคอร์ด CMaj7 = C-E-G-B

สำหรับเพื่อนๆที่ยังหาคอร์ดธรรมดาไม่คล่อง สามารถอ่านบทความ สอนหาคอร์ดเปียโนแบบพื้นฐานและวิธีลัด รับรองอ่านจบแล้วจะเข้าใจแบบกระจ่างแน่นอนค่ะ

หาคอร์ด DMajor7

โครงสร้างของคอร์ด D Major7

D Major = D Major+Major7

D Major = D – F# – A

Major 7 = วิธีหาคู่เสียง Major 7 ให้เพื่อนๆดูโน้ตตัวที่ 7 และ 8 ของเสกล ในที่นี้คือโน้ตตัว C และ D ตัวที่ 7 จะต้องห่างจากตัวที่ 8 ครึ่งเสียง (half step) ดังนั้นจึงตรงกับตัว C#

ดังนั้นคอร์ด DMaj7 = D – F# -A- C#

2. วิธีหาคอร์ด C7 และคีย์อื่นๆ

C7 มีโครงสร้างคอร์ดดังนี้

C7 = C Major + minor 7

C Major = C E G

minor 7 = วิธีหาคู่เสียง minor 7 ให้เพื่อนๆดูโน้ตตัวที่ 7 และ 8 ของเสกล ในที่นี้คือโน้ตตัว B และ C ตัวที่ 7 จะห่างจากตัวที่ 8 เท่ากับ 1 เสียงเต็ม (whole step) ดังนั้นตัว B จึงต้องติดแฟลท

ดังนั้นคอร์ด C7 = C-E-G-Bb

หาคอร์ด D7

โครงสร้างของคอร์ด D7

D7 = D Major +minor 7

D Major = D – F# – A

minor 7 = วิธีหาคู่เสียง minor 7 ให้เพื่อนๆดูโน้ตตัวที่ 7 และ 8 ของเสกล ในที่นี้คือโน้ตตัว C และ D ตัวที่ 7 จะต้องห่างจากตัวที่ 8 เท่ากับ 1 เสียงเต็ม (whole step) ดังนั้นตัว C จึงไม่ติดชาร์ปแฟลทค่ะ

ดังนั้นคอร์ด D7 = D – F# -A- C

3. วิธีหาคอร์ด Cm7 และคีย์อื่นๆ

Cm7 มีโครงสร้างคอร์ดดังนี้

Cm7 = C minor+ minor 7

C minor = C – Eb – G

minor 7 = วิธีหาคู่เสียง minor 7 ให้เพื่อนๆดูโน้ตตัวที่ 7 และ 8 ของเสกล ในที่นี้คือโน้ตตัว B และ C ตัวที่ 7 จะต้องห่างจากตัวที่ 8 เท่ากับ 1 เสียงเต็ม (whole step) ดังนั้นตัว B จึงต้องติดแฟลท

ดังนั้นคอร์ด Cm7= C-Eb-G-Bb

หาคอร์ด Dm7

โครงสร้างของคอร์ด Dm7

Dm7 = D minor +minor 7

D minor = D – F – A

minor 7 = วิธีหาคู่เสียง minor 7 ให้เพื่อนๆดูโน้ตตัวที่ 7 และ 8 ของเสกล ในที่นี้คือโน้ตตัว C และ D ตัวที่ 7 จะต้องห่างจากตัวที่ 8 เท่ากับ 1 เสียงเต็ม (whole step) ดังนั้นตัว C จึงไม่ติดชาร์ปแฟลท

ดังนั้นคอร์ด Dm7 =D – F -A- C

4. วิธีหาคอร์ด Cm7 b5 ( C half dim7) และคีย์อื่นๆ

Cm7 b5 มีโครงสร้างคอร์ดดังนี้

Cm7 b5 = C dim (Cm b5) + minor 7

C dim (Cm b5) = C – Eb – Gb

minor 7 = วิธีหาคู่เสียง minor 7 ให้เพื่อนๆดูโน้ตตัวที่ 7 และ 8 ของเสกล ในที่นี้คือโน้ตตัว B และ C ตัวที่ 7 จะต้องห่างจากตัวที่ 8 เท่ากับ 1 เสียงเต็ม (whole step) ดังนั้นตัว B จึงต้องติดแฟลท

ดังนั้นคอร์ด Cm7 b5 = C-Eb-Gb-Bb

เนื่องจากคอร์ดนี้มีชื่อว่า Cm7 b5 วิธีหาคอร์ดนี้อีกแบบหนึ่งคือ เราก็แค่นำเอาคอร์ด Cm7 มาติด b ตรงตัวที่ 5 ของสเกล ก็จะได้เป็น Cm7 b5 แล้วค่ะ ตัวอย่างเช่น Cm7 ( C-Eb-G-Bb) เทียบกับ Cm7 b5 ( C-Eb-Gb-Bb) สังเกตว่าเราจะติด Gb ในคอร์ด Cm7 b5 ซึ่งตรงกับตัวที่ 5 ของสเกลค่ะ

หาคอร์ด Dm7 b5 หรือ D half dim7

โครงสร้างของคอร์ด Dm7 b5

Dm7 b5 = D diminish +minor 7

D diminish = D – F – Ab

minor 7 = วิธีหาคู่เสียง minor 7 ให้เพื่อนๆดูโน้ตตัวที่ 7 และ 8 ของเสกล ในที่นี้คือโน้ตตัว C และ D ตัวที่ 7 จะต้องห่างจากตัวที่ 8 เท่ากับ 1 เสียงเต็ม (whole step) ดังนั้นตัว C จึงไม่ติดชาร์ปแฟลท

ดังนั้นคอร์ด Dm7 b5 =D – F -Ab- C

5. วิธีหาคอร์ด C dim7และคีย์อื่นๆ

Cdim7 มีโครงสร้างคอร์ดดังนี้

C dim7 = C diminish+ diminish 7

C diminish = C – Eb – Gb

diminish 7 = วิธีหาคู่เสียง dim 7 ให้เพื่อนๆดูโน้ตตัวที่ 7 และ 8 ของเสกล ในที่นี้คือโน้ตตัว B และ C ตัวที่ 7 จะต้องห่างจากตัวที่ 8 เท่ากับ 3 ครึ่งเสียง (3 half step) ก็จะไล่จาก C ลงมาเป็น B- Bb – Bbb ตัว B จะต้องติดแฟลท 2 ตัว ซึ่งจะตรงกับตัว A แต่เราจะไม่ใช้ตัว A เพราะว่าตัว A จัดเป็นตัวที่ 6 ของสเกล เนื่องจากเราเรียกคอร์ดนี้ว่า C dim 7 เราจึงต้องใช้ตัวที่ 7 ของสเกล ดังนั้นจึงต้องใช้เป็น Bbb เท่านั้นค่ะ

ดังนั้นคอร์ด Cdim7 =C-Eb-Gb-Bbb

หาคอร์ด D dim7

โครงสร้างของคอร์ด D dim7

D dim7 = D diminish +diminish 7

D diminish = D – F – Ab

diminish 7 = วิธีหาคู่เสียง dim7 ให้เพื่อนๆดูโน้ตตัวที่ 7 และ 8 ของเสกล ในที่นี้คือโน้ตตัว C และ D ตัวที่ 7 จะต้องห่างจากตัวที่ 8 เท่ากับ 3 ครึ่งเสียง เมื่อเราไล่มาจากตัว D ก็จะได้เป็น C#-C-Cb ตัวโน้ต Cb ก็คือตัว B แต่เราจะไม่ใช้ตัว B เพราะเป็นตัวที่ 6 ของสเกล เนื่องจากเราเรียกคอร์ดนี้ว่า D dim7 เราจึงต้องใช้ตัวที่ 7 ซึ่งจะต้องเป็นตัว C เท่านั้น เราจึงต้องใช้ Cb แทนที่จะเป็น B ค่ะ

ดังนั้นคอร์ด D diminish = D – F -Ab- Cb

อันนี้ก็เป็นวิธีหาคอร์ด 7 ทั้ง 5 แบบตามหลักทฤษฎีดนตรี หากใครที่เล่นเปียโน คราวหน้าครูจะมาสอนวิธีลัดในการจำคอร์ด 7 ทั้ง 5 คอร์ดนี้ค่ะ รับรองว่าเพื่อนๆจะสามารถเล่นคอร์ด 7 ได้คล่องทุกคีย์แน่นอนค่ะ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *