การแข่งขันดนตรีระดับนานาชาติ มีที่ไหนบ้าง?

1. USA International Music Competition, Thailand

รอบแข่งขัน

รอบการแข่งขันกำหนดรับสมัครวันประกาศผล
S1December 15-January 31March 1
S2March 15 – April 30June 1
S3June 15 – July 31September 1
S4September 15 – October 31December 1
Grand Prizeประกาศผลวันที่ December 15

ค่าสมัครแข่งขันทุกประเภท 1,500 บาท

การแข่งขันนี้จัดขึ้นสำหรับทุกเครื่องดนตรีสากลและนักร้องประเภทออนไลน์ สำหรับการแข่งขันของ USA International นี้ ทาง The Music Thailand เป็นตัวแทนในการดูแลการแข่งขันสาขาประเทศไทย

การแข่งขันของ USA International Music Competition จะเป็นการแข่งขันที่ช่วยให้ผู้เข้าแข่งขันเกิดความมั่นใจและสร้างกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขัน โดยคณะกรรมการจะตัดสินผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนตามระดับฝีมือการบรรเลง โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของทุกประเภทการแข่งขันตลอดปีจะได้รับรางวัล Grand Prize และผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงที่สุดของแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลที่ 1

สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้รับรางวัล Grand Prize หรือรางวัลที่ 1 ก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะในการแข่งขันนี้ ทาง USA International Music Competition ต้องการสร้างกำลังใจให้กับนักเรียนและครูเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือการเล่นดนตรีต่อไปในอนาคต ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับรางวัล โดยผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนน 85-89 คะแนนจะได้รางวัลที่ 2 คะแนน 71-84 จะได้รับรางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชยตามลำดับ

 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดของทุกประเภทการแข่งขันจะได้รับรางวัล Grand Prize เงินรางวัลเงิน20,000 บาท โล่รางวัล และสำหรับครูผุ้สอนจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และถ้วยรางวัลครูยอดเยี่ยม โรงเรียนดนตรีจะได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรียอดเยี่ยม
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้รับรางวัลที่ 1 ผู้เข้าแข่งขัน ครูสอนและโรงเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 นักเรียนและครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รางวัลชมเชย นักเรีนนจะได้รับใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์

การแข่งขันจะแบ่งประเภทเป็น ดนตรีป๊อบและคลาสสิค สำหรับทุกเครื่องดนตรีตะวันตกและนักร้อง มี 4 ประเภทอายุคือ

 1. Junior 5-8 ปี – เพลงที่ใช้แข่งขัน เพลงใดก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่า ที่อยู่ระหว่าง 1-3 นาที
 2. Youth 9-13 ปี – เพลงที่ใช้แข่งขัน เพลงใดก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่า ที่อยู่ระหว่าง 3-5 นาที
 3. Young Artist 14-18 ปี – เพลงที่ใช้แข่งขัน เพลงใดก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่า ที่อยู่ระหว่าง 3-6 นาที
 4. Professional 19 ปีขึ้นไป – เพลงที่ใช้แข่งขัน เพลงใดก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่า ที่อยู่ระหว่าง 4-8 นาที

ทาง The Music Thailand มีทุนสำหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนักเรียนหรือครูสามารถส่งคำร้องเพื่อลดค่าสมัครหรือสมัครเข้าแข่งขันโดยไม่เสียค่าสมัครได้ โดยทางเราจะพิจารณาเป็นกรณีไป สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ค่ และสำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ USA Music Competitions ในเว็บไซต์จะเป็นภาษาไทยค่ะ

2. Franz Schubert International Music Competition 2023

รอบแข่งขัน

กำหนดรับสมัครภายในช่วงเดือน กันยายน

ประกาศผล : เดือนตุลาคม

ประเภทและข้อกำหนด

การแข่งขันนี้เปิดให้นักดนตรีทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกที่เล่นดนตรีคลาสสิค ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรี Piano, Strings, Voice, winds, brass, Conducting, Composition & Chamber Music สามารถสมัครได้ทุกเครื่องดนตรีค่ะ

ประเภทของการแข่งขัน

​01. Prodigy (อายุ 7 ปีและอ่อนกว่า) เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า วีดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 7 นาที

02. Junior (อายุ 8-10 ปี) เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 7 นาที

​03. Youth (อายุ 11-13 ปี) เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 10 นาที

04. Young Artist (อายุ Age 14-17 ปี) เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 12 นาที

​05. Advanced (อายุ 18-22 ปี) เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

06. Professional (ไม่จำกัดอายุ) เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 20 นาที

​07. Baroque A (อายุไม่เกิน 17 ปี) / B (อายุมากกว่า 17 ปี) เลือกเพลงอะไรก็ได้ที่อยู่ในยุคบาโรค 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

08. Classic A (อายุไม่เกิน 17 ปี) / B (อายุมากกว่า 17 ปี) เลือกเพลงอะไรก็ได้ที่อยู่ในยุคคลาสสิค 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

09. Romantic A(อายุไม่เกิน 17 ปี) / B (อายุมากกว่า 17 ปี) เลือกเพลงอะไรก็ได้ที่อยู่ในยุคโรแมนติค 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

10. Modern A (อายุไม่เกิน 17 ปี) / B (อายุมากกว่า 17 ปี) เลือกเพลงอะไรก็ได้ที่ประพันธ์ขึ้นหลังจากปี 1900 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

​11. งานประพันธ์ของตัวเอง เลือกเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเอง 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

​12. Duo Performance เปิดรับทุกเครื่องดนตรี,หรือ piano 4 hands เลือกเพลงอะไรก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่า ความยาวเพลงไม่เกิน 15 นาที

13. Chamber Group 3-10 คน เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า ความยาวไม่เกิน 15 นาที

​14. National Music เปิดสำหรับดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีประจำชาติ ทุกเครื่องดนตรีและนักร้องจากทุกประเทศทั่วโลก เพลง 1 เพลงหรือมากกว่าที่มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

​15. Concerto 1 ท่อนหรือทั้งหมด เพลงอะไรก็ได้ ความยาวไม่เกิน 30 นาที สามารถใช้ออร์เคสตรา เปียโนหรือแผ่นเสียงเล่นประกอบ

​16. Sonata 1ท่อน ​ ความยาวไม่เกิน 10 นาที

​17. Etude บทใดก็ได้ 1 บท ความยาวไม่เกิน 10 นาที

18. Musical theatre เพลงอะไรก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่า ความยาวไม่เกิน 10 นาที ​

อายุของผู้สมัครการแข่งขันจะถูกกําหนดโดยอายุของผู้สมัครในวันที่ปิดรับสมัคร 

​รางวัล

 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • ครูผู้สอนจะได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน
 • ในแต่ละประเภทผู้สมัครที่ได้รับ 96+ คะแนนจะได้รับรางวัลแพลทินัม 90-95 คะแนนจะได้รับรางวัลเหรียญทอง 85-89 คะแนนจะได้รับรางวัลเหรียญเงิน 80-84 คะแนนจะได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 77-79 คะแนน จะได้รับรางวัลชมเชย สามารถมีผู้ชนะรางวัลทอง / เงิน / ทองแดงได้มากกว่าหนึ่งคน
 • ครูผู้ชนะรางวัลเหรียญทอง/เงิน/ทองแดง จะได้รับประกาศนียบัตรครูดีเด่น
 • รางวัลพิเศษ – Franz Schubert IMC Grand Prize จะมอบให้กับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดในฤดูกาลปัจจุบัน และจะได้รับถ้วยรางวัลพิเศษรางวัลใหญ่
 • ภาพถ่ายและชีวประวัติของผู้ชนะรางวัลใหญ่จะถูกนําเสนอในข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ World Online Music Competitions Organization
 • ครูของผู้ชนะรางวัล มีสิทธิ์เข้าร่วมและได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ Honorable League of Global Exceptional Teachers
 • ผู้ชนะรางวัลแพลทินัมและโกลด์ในแต่ละหมวดหมู่จะได้รับโปสเตอร์ดิจิทัลของผู้ชนะส่วนบุคคล โปสเตอร์เหล่านี้จะถูกเผยแพร่ในหน้าผู้ชนะของเว็บไซต์
 • ผู้ชนะรางวัลทุกคนสามารถสั่งซีดีรางวัล สั่งซื้อใบรับรองฉบับจริง และเหรียญรางวัลได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากเผยแพร่ผล

สมัครเข้าแข่งขันได้ที่ https://www.schubertcompetition.com/apply

3. London Classical Music Competition

เปิดรับสมัคร ช่วงเดือน ตุลาคม

ปิดรับสมัคร ช่วงเดือน ธันวาคม

London Classical Music Competition (LCMC) เป็นการแข่งขันดนตรีคลาสสิกออนไลน์ระดับนานาชาติสําหรับนักดนตรีทั่วโลก เปิดกว้างสําหรับทุกเชื้อชาติและทุกวัย เปิดรับสมัครนักดนตรีเครื่องต่างๆดังนี้ piano, strings, wind, vocal and chamber music แต่ละสาขาวิชาแบ่งออกเป็นประเภทอายุที่แตกต่างกัน

ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งวิดีโอสําหรับการออดิชั่น การคัดเลือกผู้ชนะรอบ final จะดูจากวีดีโอที่บันทึกในรอบออดิชัน ผู้ชนะจะแบ่งตามอายุของนักดนตรี

ประเภทของการแข่งขัน

เครื่องดนตรี

 • KEYBOARDS: Piano Solo, Harpsichord, Organ, Accordion
 • STRINGS: Violin, Viola, Cello, Double bass, Guitar, Harp
 • WOODWINDS: Flute, Oboe, English horn, Clarinet, Saxophone, Bassoon 
 • BRASSWINDS: Trumpet, French Horn, Trombone, Euphonium, Tuba
 • VOICE: Soprano, Mezzo-Soprano, Alto, Tenor, Baritone, Bass
 • PERCUSSION: Vibraphon, Marimba, Snare drum, Setup, Timpani, Drum set, Hands-percussion
 • PIANO FOUR HANDS 
 • CHAMBER MUSIC: Duo, Trio, Quartet, Quintet, String Quartet, Saxophone Quartet, Wind Quintet, Reed Quintet, และอื่นๆ

ประเภทอายุ

 • PRODIGY – เกิดในปี 2015 และอายุน้อยกว่า
 • KIDS – เกิดในปี 2014/2013
 • KIDS ARTIST– เกิดในปี 2012/2011
 • JUNIOR – เกิดในปี 2010/2009
 • JUNIOR ARTIST– เกิดในปี 2008/2007
 • YOUTH – เกิดในปี 2006/2005
 • YOURH ARTIST – เกิดในปี 2004/2003
 • ADVANCE – เกิดในปี 2002/2001
 • ADVANCE ARTIST – เกิดในปี 2000/1999
 • MASTER – เกิดในปี 1998/1997
 • MASTER ARTIST– เกิดในปี 1996/1995
 • PROFESSIONAL– เกิดในปี 1994 และเก่ากว่า

สําหรับ Chamber Music และ Piano 4 Hands หมวดหมู่จะถูกกําหนดโดยอายุเฉลี่ยของสมาชิกของกลุ่มที่กําหนด (ตัวอย่างเช่น สมาชิก 1 1995, สมาชิก 2 1999, สมาชิก 3 2001, ปีเฉลี่ยจะเป็น 1998) ประเภทอายุจะอยู่ในหมวดหมู่ของ ADVANCE ARTIST)

รางวัล

 • ผู้ชนะเลิศจะได้รับ “LONDON CLASSICAL MUSIC COMPETITION GRAND PRIZE” 1.000 £ *
 • ใบประกาศนียบัตรสําหรับผู้ชนะรางวัลที่หนึ่งสองสามและสี่
 • ผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้แสดงใน LCMC Online Concert Series
 • ใบรับรองการเข้าร่วมสําหรับผู้เข้าร่วมการกล่าวถึงพิเศษ
 • หนังสือรับรองการตอบรับสําหรับครูดีเด่นตามคําขอ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ที่จะได้โพสต์วีดีโอบนเว็บไซต์ช่อง Youtube, Facebook และ Instagram ทาง LONDON CLASSICAL MUSIC COKPETITION
 • วัตถุประสงค์ของเราคือให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ชนะเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดนตรีและอาชีพในเวทีการแสดงระดับนานาชาติ
 • ใบประกาศนียบัตร
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมหลังจากการประกาศผู้ชนะทางอีเมล
 • จดหมายแนะนํา
 • ผู้สมัครที่เข้าร่วมการแข่งขัน LONDON CLASSICAL MUSIC COMPETITION เป็นเวลาสามรุ่นติดต่อกันสามารถขอจดหมายรับรองได้

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://londonclassicalmusic.com/contact-us/

4. UK International Music Competition

ปิดรับสมัคร : ช่วงเดือน กรกฏาคม

UK International Music Competition เป็นการแข่งขันดนตรีออนไลน์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความเป็นเลิศทางศิลปะของนักแสดงสําหรับ piano, strings, voice, conducting, composition, and chamber music ของทุกเชื้อชาติและประเทศ ​การแข่งขันแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามอายุ ระดับประสบการณ์และรูปแบบการแสดงของผู้สมัคร

ประเภทของการแข่งขัน

​01. Prodigy (อายุ 7 ปีและอ่อนกว่า)

เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า วีดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 7 นาที

02. Junior (อายุ 8-10 ปี) เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 7 นาที

​03. Youth (อายุ 11-13 ปี) เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 10 นาที

04. Young Artist (อายุ Age 14-17 ปี) เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 12 นาที

​05. Advanced (อายุ 18-22 ปี) เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

06. Professional (ไม่จำกัดอายุ) เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 20 นาที

​07. Baroque A (อายุไม่เกิน 17 ปี) / B (อายุมากกว่า 17 ปี) เลือกเพลงอะไรก็ได้ที่อยู่ในยุคบาโรค 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

08. Classic A (อายุไม่เกิน 17 ปี) / B (อายุมากกว่า 17 ปี) เลือกเพลงอะไรก็ได้ที่อยู่ในยุคคลาสสิค 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

09. Romantic A(อายุไม่เกิน 17 ปี) / B (อายุมากกว่า 17 ปี) เลือกเพลงอะไรก็ได้ที่อยู่ในยุคโรแมนติค 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

10. Modern A (อายุไม่เกิน 17 ปี) / B (อายุมากกว่า 17 ปี) เลือกเพลงอะไรก็ได้ที่ประพันธ์ขึ้นหลังจากปี 1900 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

​11. งานประพันธ์ของตัวเอง เลือกเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเอง 1 เพลงหรือมากกว่า มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

​12. Duo Performance เปิดรับทุกเครื่องดนตรี,หรือ piano 4 hands เลือกเพลงอะไรก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่า ความยาวเพลงไม่เกิน 15 นาที

13. Chamber Group 3-10 คน เลือกเพลงได้อิสระ 1 เพลงหรือมากกว่า ความยาวไม่เกิน 15 นาที

​14. National Music เปิดสำหรับดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีประจำชาติ ทุกเครื่องดนตรีและนักร้องจากทุกประเทศทั่วโลก เพลง 1 เพลงหรือมากกว่าที่มีความยาวไม่เกิน 15 นาที

​15. Concerto 1 ท่อนหรือทั้งหมด เพลงอะไรก็ได้ ความยาวไม่เกิน 30 นาที สามารถใช้ออร์เคสตรา เปียโนหรือแผ่นเสียงเล่นประกอบ

16. Sonata 1ท่อน ​ ความยาวไม่เกิน 10 นาที

​17. Etude บทใดก็ได้ 1 บท ความยาวไม่เกิน 10 นาที

18. Musical theatre เพลงอะไรก็ได้ 1 เพลงหรือมากกว่า ความยาวไม่เกิน 10 นาที ​

อายุของผู้สมัครการแข่งขันจะถูกกําหนดโดยอายุของผู้สมัครในวันที่ปิดรับสมัคร 

รางวัล

 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • ครูจะได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • ในแต่ละประเภทผู้สมัครที่ได้รับ 96+ คะแนนจะกลายเป็นผู้ชนะรางวัลแพลทินัม 90-95 คะแนนจะกลายเป็นผู้ชนะรางวัลทอง 85-89 คะแนนจะกลายเป็นผู้ชนะรางวัลเงิน 80-84 คะแนนจะกลายเป็นผู้ชนะรางวัลทองแดง 77-79 คะแนน จะได้รับรางวัลชมเชย สามารถมีผู้ชนะรางวัลทอง / เงิน / ทองแดงได้มากกว่าหนึ่งคน
 • ครูผู้ชนะรางวัลเหรียญทอง/เงิน/ทองแดง จะได้รับประกาศนียบัตรครูดีเด่น
 • รางวัลพิเศษ – Franz Schubert IMC Grand Prize จะมอบให้กับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดในฤดูกาลปัจจุบัน และจะได้รับถ้วยรางวัลพิเศษรางวัลใหญ่
 • ภาพถ่ายและชีวประวัติของผู้ชนะรางวัลใหญ่จะถูกนําเสนอในข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ World Online Music Competitions Organization
 • ครูของผู้ชนะรางวัลของเราทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมและได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ Honorable League of Global Exceptional Teachers
 • ผู้ชนะรางวัลแพลทินัมและโกลด์ในแต่ละหมวดหมู่จะได้รับโปสเตอร์ดิจิทัลของผู้ชนะส่วนบุคคล โปสเตอร์เหล่านี้จะถูกเผยแพร่ในหน้าผู้ชนะของเว็บไซต์
 • รางวัล World Music Lifetime Achievement Award: Platinum/Gold/Silver/Bronze Prize มีส่วนช่วยในการบันทึกของ World Online Music Competitions Organization – ความสําเร็จตลอดชีวิต
 • เราขอเสนอการตอบรับเป็นพิเศษเกี่ยวกับวิดีโอ 10 อันดับแรกที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา
 • จะมีรางวัลพิเศษ – นักดนตรียอดเยี่ยมเทคนิคยอดเยี่ยม ฯลฯ รางวัลพิเศษเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งตามคําแนะนําของกรรมการ
 • ผู้ชนะรางวัลทุกคนสามารถสั่งซีดีรางวัล สั่งซื้อใบรับรองฉบับจริง และเหรียญรางวัลได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากเผยแพร่ผล

สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ https://www.ukmusiccompetition.com/awards

5. International Mozart Competition Vienna (IMCV)

นําเสนอโดย Opus International LLC การแข่งขันจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีและเปิดให้นักดนตรีนักเรียนดนตรีและผู้รักดนตรีทุกสัญชาติและทุกวัยจากทั่วทุกมุมโลก การประกวดแบ่งออกเป็นประเภทดนตรีเช่น piano, strings, voice และ chamber music แต่ละเครื่องดนตรีหรือหมวดหมู่จะถูกตัดสินเป็นกลุ่มตามอายุของผู้เข้าแข่งขัน

IMCV แบ่งออกเป็นสองรอบ: รอบแรกและรอบสุดท้าย ผู้เข้าร่วมต้องส่งวิดีโอที่แสดงที่ดีที่สุด คุณภาพดีที่สุด การคัดเลือกผู้ชนะขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดโดยผู้สมัครในรอบแรก ผู้ชนะหลายคนจะถูกเลือกสําหรับแต่ละกลุ่มอายุ

ผู้ชนะที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในคอนเสิร์ตกาล่าในกรุงเวียนนา

ประเภทการแข่งขัน

เครื่องดนตรี :

 • KEYBOARDS: Piano Solo, Harpsichord, Organ, Accordion
 • STRINGS: Violin, Viola, Cello, Double bass, Guitar, Harp
 • WOODWINDS: Flute, Oboe, English horn, Clarinet, Saxophone, Bassoon 
 • BRASSWINDS: Trumpet, French Horn, Trombone, Euphonium, Tuba
 • VOICE: Soprano, Mezzo-Soprano, Alto, Tenor, Baritone, Bass
 • PERCUSSION: Vibraphon, Marimba, Snare drum, Setup, Timpani, Drum set, Hands-percussion
 • PIANO FOUR HANDS 
 • CHAMBER MUSIC: Duo, Trio, Quartet, Quintet, String Quartet, Saxophone Quartet, Wind Quintet, Reed Quintet, Others

ประเภทอายุ:


ประเภท A1: เกิดในปี 1997 และเก่ากว่า / สูงสุด 20 นาที
ประเภท A2: เกิดในปี 1998/1999 / สูงสุด 20 นาที
ประเภท A3: เกิดในปี 2000/2001 / สูงสุด 15 นาที
ประเภท B1: เกิดในปี 2002/2003 / สูงสุด 15 นาที
ประเภท B2: เกิดในปี 2004/2005 / ไม่เกิน 12 นาที
ประเภท B3: เกิดในปี 2006/2007 / ไม่เกิน 12 นาที

ประเภท C1: เกิดในปี 2008/2009 / สูงสุด 10 นาที
ประเภท C2: เกิดในปี 2010/2011 / สูงสุด 10 นาที
ประเภท C3: เกิดในปี 2012/2013 / สูงสุด 7 นาที
ประเภท D1: เกิดในปี 2014/2015 / สูงสุด 7 นาที
ประเภท D2: เกิดในปี 2016/2017 / สูงสุด 5 นาที
ประเภท D3: เกิดในปี 2018 และอายุน้อยกว่า / ไม่เกิน 5 นาที

กฏกติกา

IMCV ประกอบด้วย 2 รอบ (ออนไลน์):

รอบแรก

(ค่าลงทะเบียน: € 25) ผู้เข้าประกวดกรอกแบบฟอร์มใบสมัครรอบแรกในหน้า “ใบสมัคร” ส่งลิงก์บันทึกวิดีโอการแสดงดนตรีและชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า *ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นการชําระเงินที่ไม่สามารถขอคืนได้

ผู้เข้ารอบสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับคําเชิญทางอีเมลพร้อมคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสมัครรอบสุดท้าย คําเชิญจะถูกส่งทางอีเมล โปรดตรวจสอบกล่องสแปมในกล่องจดหมายของคุณบางครั้งอีเมลที่ส่งโดยระบบของเราจะถือว่าเป็นสแปมโดยผู้ให้บริการอีเมลที่อยู่อีเมลอย่างเป็นทางการของระบบคือ: [email protected]

รอบสุดท้าย


รอบชิงชนะเลิศ (ใบสมัครตามคําเชิญที่ได้รับอนุมัติค่าธรรมเนียมแรกเข้า: € 75) เฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกในรอบคัดเลือก (รอบแรก) เท่านั้นที่มีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ผู้เข้าร่วมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายสามารถใช้ผลงานเดียวกันที่นําเสนอในระหว่างรอบคัดเลือกหรืออัปเดตในช่วงเวลาที่ระบุไว้เพื่อจุดประสงค์นี้

ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะต้องใช้ลิงก์ในอีเมลเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการสมัครขั้นสุดท้ายภายในวันปิดรับสมัครสําหรับรอบสุดท้ายชําระค่าธรรมเนียมการสมัครขั้นสุดท้ายผ่านลิงก์การชําระเงินที่ปลอดภัยผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ International Mozart Competition Vienna และกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร * ค่าธรรมเนียมการสมัครขั้นสุดท้ายเป็นการชําระเงินที่ไม่สามารถขอคืนได้

*ผู้ปกครองของผู้เยาว์ต้องลงนามในประกาศแยกต่างหาก “อนุญาตให้ผู้จัดการแข่งขันใช้ชื่อของผู้เยาว์บนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์” เพื่อให้การแข่งขัน International Mozart Competition Vienna เผยแพร่รางวัลและรูปภาพส่วนตัว สื่อวิดีโอ และชีวประวัติบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สําคัญทั่วโลก

ข้อกําหนดของวิดีโอ


การบันทึกวิดีโอ (ไม่รับออดิโอ) จะต้องดําเนินการโดยผู้สมัครและห้ามแก้ไขหรือใส่เอฟเฟคใดๆทั้งสิ้น คุณภาพของวีดีโอนั้นไม่เป็นผลต่อการตัดสิน แต่ผู้สมัครต้องแน่ใจว่ากรรมการสามารถฟังเสียงดนตรีได้ชัดเจน หากมี accompaniment จะต้องให้แน่ใจว่า เครื่องดนตรีที่เล่นประกอบมีความดังน้อยกว่าผู้แสดงโซโล

เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใบสมัครโปรดระบุข้อมูลดังนี้ : ชื่อเพลง ชื่อผู้ประพันธ์และความยาวของเพลง

วิดีโอควรพร้อมให้รับชมทางออนไลน์ – ลิงก์ดาวน์โหลดจะไม่ได้รับการยอมรับ วิดีโอที่บันทึกจะต้องทําไม่เกิน 18 เดือนก่อนวันที่คุณเข้าร่วม

บทเพลงที่ใช้เข้าแข่งขัน :

เลือก 1 เพลงหรือมากกว่า

 • 1) Baroque 
 • 2) Classical 
 • 3) Romantic 
 • 4) Modern Classical / Contemporary Music (จนถึงปัจจุบัน)

รางวัล

 • Grand Prize: 99-100 คะแนน
 • 1st Prize: 93-100 คะแนน
 • 2nd Prize: 86-100 คะแนน
 • 3rd Prize: 79-100 คะแนน
 • 4th Prize: 72-100 คะแนน
 • Special Mention: 65-100 คะแนน
 • Honorable Mention: 55-100 คะแนน
 • Finalist certificate: less than 55 คะแนน

ใบรับรองและจดหมายแนะนํา


ใบรับรองรางวัลการแข่งขันทั้งหมดจะถูกส่งทางอีเมลในรูปแบบ JPEG ความละเอียดสูงหลังจากผลการแข่งขันขั้นสุดท้ายและวันที่ประกาศรางวัล

ผู้เข้าร่วมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายอย่างน้อยสามครั้งด้วยผลงานสามชิ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันจะมีโอกาสได้รับจดหมายรับรอง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mozartcompetition.org/

6. Singapore international piano competition

คัดเลือกวีดีโอรอบแรกแบบออนไลน์ : หมดเขตรับสมัครประมาณเดือน มิถุนายน

สำหรับการแข่งขันแบบออนไซต์ หมดเขตรับสมัครในเดือน มิุถุนายน

 • ประเภท A : 5-6 ปี
 • ประเภท B : 7-8 ปี
 • ประเภท C : 9-10
 • ประเภท D : 11-12
 • ประเภท E : 13-14
 • ประเภท F : 15-17
 • ประเภท G: (รุ่นใหญ่) อายุ 18-29 ปี

สำหรับรอบคัดเลือกนั้นจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์

สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ ที่นี่

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sicpcth/

7. Vienna Music Competition จัดโดยศูนย์สอบดนตรีเวียนนาประเทศไทย

หมดเขตรับสมัครในช่วงเดือน ธันวาคม

เครื่องดนตรีที่สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ Piano, Violin, Viola, Cello, Double bass, Classical guitar, woodwind, Brass

นักเรียนสามารถเลือกแข่งขันประเภท Solo Duet หรือ Ensemble ก็ได้

การแข่งขัน มี 2 แบบ

แบบประกวดออนไลน์ และ ประกวดออนไซต์

ผู้เข้าประกวดจะได้รับใบ Certificate จากศูนย์สอบดนตรีเวียนนา ประเทศออสเตรีย

รอบแข่ง(ออนไซต์)ประเทศไทย ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้แสดงบนเวทีใหญ่

สามารถเลือกแข่งได้ทั้ง 2 ประเภท ออนไลน์และออนไซต์ เลือกแข่งขันได้มากกว่า 1 ประเภทเครื่องดนตรี แข่งเดี่ยวหรือแข่งคู่ และกลุ่ม

สอบถามเพิ่มเติม 0917795786

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/VMEB.Thai/?locale=th_TH

นอกจากการแข่งขันดนตรีทั้ง 6 รายการที่ครูได้แนะนำด้านบนแล้ว ยังมีการแข่งขันอื่นๆอีก เพื่อนๆสามารถคลิกดูรายการแข่งขันอื่นๆ ได้ที่ World Online Music Competitions Organization


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *